Menu

Fynboerne

17. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Side 16
17 Maj S fl kl. Kl 8 ¼
Langs Stranden til Visborg
L canus Lærker Irisker Stenpikker
2 Strandskader Actitis
Hvid Vipstjert
Viber Graaandrik
Rødben
M serrator ♂Gravgæs ♂ x ♀
Jordsvaler i Arbejde med at lave nye
huller i en nedskredet Klint.
Præstekraver + Sterna macroa
Om eftermdg.
Til Brathingsborg Skov
Drosler (2) Musvitter (2)
I en Grøft i Skoven laa en Graaand
og trykkede sig mens 5 et Par Dage
gl. Ællinger laa ved Siden og
saa sig om, da jeg havde set paa
dem et Øjeblik svømmede de
straks bort. Solsorter fløjter.
Blaamejser Ved Klinten ved
Ljushage og Visby jordsvaler
ved Arbejdet med ny Huller
Gul Vipstjert Actitis Gøg
Hvid Vipstjert.

Side 17
Der er 2 der synger

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Actitis hypoleucos, Mudderklire

  3. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

  4. Jordsvale: Digesvale

  5. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

  6. Formentlig notat til præstekraver, markeret med + på forudgående side

Fakta

PDF
17. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej