Menu

Fynboerne

16. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Side 10
16 Maj V fl Sløret Solskin
Bogfinker synger. Broget
Fluesnapper ♂ x ♀
Paa Cykle til Hjalmarsgaarden
Lærke Bomlærke Gulsp Sp Svaler
(h rust) Stære. Bynkefugle

Paa en Høj ved Brathingsborg Byn
kefugl Gulspurve og Rødstjert ( P.
Phocenci) L canus Fæsaner
Solsort Gærdesanger Musvit
Ringduer Løvsanger
Hjalmarsgaard
Bysvaler Hvid Vipstjert
Gøg Ud til Stranden ved
Højene Strandskader
en Flok L canus 2 Par Grav
gæs 3 Strandskader en til
+ Krager (1) Jordsvaler Irisker
Fra Ljushage Fyr gennem
Skoven til Angangstyrs Høj Mange
Løvsangere Bogfinker Rødstjerter
Solsorte og en Mængde Brogede
Fluesnapper. Krager Fasaner Musvitter
I Bøgeskoven med Højen
og Ørnslunde. en Del Løv
sangere )x som [ulæselig] var [ulæselig]
[ulæselig] med en værling

Side 11
Da Friis kommer gaar vi hen
for at lede efter Vendehals
en men finder den ikke
strax lidt efter ser vi en
sidde paa Vejen maaske
den samme.

Side 12
agtig Sang. Flagspette
ved Brathingsborg Stillits
paa Hjemvejen Krager
og 2 sorte (vist Raager)
et Par Svenskirisker
Om eftermidg med Friis paa Cykle
over Koldby til Visborg Fyr.
Bomlærke Irisker Gulsp Spurve
Svaler Viber Brynkefugle
Ved Fyret Løvsangere og Mængde
Svensirisker. L arg. ad Flyver
forbi langs Str K. Forstue
svaler Graaspurve 2 Hættemaa
ger L Canus Jordsvaler
Ø for Fyret i Ellekrat mange
Br Fluesnap + Vendehals, Rødhoved
Rødstjert, herfra langs N Siden
Bjærgfyrplantage. En Mængde
Rødstjerter Irisker Gulsp Løv
sanger Bogfinker. Strandskade
Viber Ringduer i en lille flad
Dam omgivet af Buske Ø for
Plantg. 6 Graaandriker den
ene meget hvid Hals næsten
intet Brunt paa Brystet
en Flok Stære 2 Gravgæs
en Flok Ringduer Trochilais
synger

Side 13
Blank

Side 14
Langs stranden tilbage til Fyret
Solsort Sortmejse. I Fyrremes
terens Have Gædesanger br. Flue
snapper ♂og en Vendehals der sidder
paa Havegangen og æder et ell
andet i Græskanten formentlig
Myrer Hovedet gaar op og ned
regelmæssigt som et [ulæselige]
flyver lidt efter hen til Stam
men af et Kirsebærtræ som
han klatrer op ad. Medens
vi staaar og taler med Fyras
sistenten hører vi den og ser
den flyve over Vejen, Over Træ
toppene Myggesværm. En
del Løvsangere i de
Grene. Flyver en Runde
op i Myggene snapper en
halv snes Gange og gaar ned
igen 3 – 4 Svenskirisker
♂♂sidder ogsaa i Toppen
og soler sig. Da vi paa Cykler
ne er kommen nedenfor
Bakken er Friis ved at køre
en Vendehals over der
sidder paa Vejen og letter
lige foran Cyklen. den 3de
eller 4 Hjemme 6 ½

Side 15
Raadyr

Harer

Strobl. Kodriver
Skovløg (Ramsløg) i Mængde

en Fasantine fløj op

Hvide Daadyr

  1. Hirundo rustica: Landsvale

  2. Larus canus: Stormmåge

  3. Måske er der noteret Phoenicurus phoenicurus for Rødstjert:

  4. Jordsvale: Digesvale

  5. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

  6. Forstuesvale: Landsvale

  7. Phylloscopus trochilus, løvsanger

Fakta

PDF
16. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej