Menu

Fynboerne

15. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

Side 6
15 Maj
Mandg V. Blæst Graat
imellem støvregner det
Gik før Middag med Friis
N paa langs Stranden.
En Del L. canus fløj langs
Stranden en L marinus

[fra forrige side ”en Præstekrave”]
2 aarig. Lærker synger overalt
mange Bomlærker og Tron
irisker enkelte Gulspurve
Stære og Viber. Stenpikkere
I en lille Vejle ligger en
Skeandrik, den letter og flyver
ud over Stranden lidt efter
letter en Graaandrik
Noget nordligere en lignen
de Vejle der fortsættes som
et smalt Engdrag ind i
Landet. en Graaandrik
ligger paa Vandet og letter
da vi nærmer os. Den har
et
ca 1½ T
bredt
hvidt TEGNING
Hals.
baand
Desuden ses her en Rødben
en Del Viber og Stære
og en gul Vipstjert.

Side 7
Blank

Side 8
Følger Engen op til et Hus i
Haven Graaspurve og Skov
spurv. Derfra ad Vejen
tilbage. Ved en Grøft med
rindende Vand som vi
følger et Stykke ser vi en
Blaahals der bliver ved
+ at Flyve foran os langs Grøften
men sjældent er stille ret længe ad Gangen
TEGNING
Jeg faar dog lejlighed
til at se Overkroppen
ret godt i Kikkerten
et Par Gange. Tilbage
til Vejen som vi følger
hjem. Irisker Spurve
Tornsanger flyver syn
gende over Hovederne paa
os og forsvinder bag et Hus
ved Vejen. En L argentatus
ad. afsøger Havnen.
Eftermdg af og til Regn Blæst
frisker henmod Aftenen
Side 9
høj Atlasceder og gl. Morbær
træ i Ørnslund Huse

Gærdesanger >
Præstekrave

)x Ph. sibilatrex. [notat til følgende side]

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Larus marinus: Svartbag

  3. Grundt sted (ofte ret smalt, tungeformet) i havbugt, sund, vandløb, hvor man kan færdes (vade, køre) (ved lavvande)

  4. Larus argentatus: Sølvmåge

  5. Phylloscopus sibilatrix: Skovsanger

Fakta

PDF
15. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej