Menu

Fynboerne

28. jul. 1925

28 Juli
Skyet lidt Vind fra V.
Doctoren kommer om Bord og fortæller at Jakob og Peter Nielsen er kommen tilbage i Løbet af Natten.
Jeg har sovet dejligt og det er dejligt at komme op og faa et Par Spande Vand over Hovedet. Da jeg stikker Hovedet op af Kahytten flyver en Sisgen i Land fra Ruffet
•48• [Tegninger]
•49• Kl. 8,30 (min Tid), sejler vi, der er lidt Bris fra V og da vi kommer ud af det lerede Elvvand, har Fjorden en dejlig blaagrøn Farve. Det er Solskin med uldne Skybaand og mod N hvor Skyerne er over Landet laver de en Masse Skygger op og ned over Fjældene. En Ravn flyver over Myggene er blæst væk Kl. 10,15 runder vi det første Næs, lige over Forstranden ligger en stor Stengrav (Peter Rosing ved intet om dens Alder) Strømmen løber ud mod Vinden og
•50 – blank• •51• giver en krap Sø Gæslingen er tøjret over i Konebaaden han gaar omkring og ser sig om, kiger en Gang imellem ud over Lønningen.
Kl. 12,25 ankrer vi ved Narsatialik (Stedet med en Slette) for at gaa i Land og se paa Ruiner.
Først Middag.
Angostura
Stegt Graaandebryst a la Møller
Camembert Snaps
Rosé Dal Apricots
Kaffe
Tobak
•52• [Tegning] Rævefælde ved Narsatsialik
•53• I Land Kl 3.
Sisgener. Lapspurve
Narsatsialik
(Stedet med en lille Slette.)
Vi gaar ind for at se paa en Ruin som Peter Rosing har fundet. En lille Slette hæver sig fra Bugten i 2 Terasser mod en lav Bakke, med Klippepartier paa Næssene paa begge Sider. Tomten laa ved Stranden midt i Bugten. Hovedtomten der havde Klippevæg til Bagsiden og Stenmure for Enderne, skridtede Doktoren af til 25 Skridt
•54• Peter Rosings Konebaad er syet af 20 Sælskind, (de fleste skal være af 10-15.)
Der er ni paa hver Side og et i hver Ende.
Saxifraga cernua
•55• [Læses i forlængelse af det næstforrige]
i Længden og 10 Skridt i Bredden, den var delt ved et Skillerum paa Midten og det saa ud som den NØ lige Del senere havde været benyttet til et Grønlænderhus, der var flere mindre Tomter, dels i Forbindelse med den store dels selvstændige, der laa Knogler og Horn af Rensdyr inden i den store Tomt voxede Pilekrat. Stenbræk, Pyrola grandiflora Bregner Paa og under en stejl og foroven udhængende Klippevæg SV for Tomten ud mod Næsset voxede et frodigt Pilekrat
•56• [Tegning] •57• hele Træer der stod og viftede i Vinden.
Paa en Klippeflade midt paa den øverste Terasse stod en Rævefælde, lidt fra laa en Hjærneskal af et ungt Rensdyr Paa det SVlige Næs et Par Rævefælder ved Stranden.
Ombord Kl. godt 4 ½. Vi sejler over paa den anden Side af Fjorden for at komme ind i Smulten.
Kl 6 ¼ passerer vi Angnyortafik Vinden nu imod men det flover mere og mere
Kl lidt før 8 ½
•58• [Tegning] •59• passerer vi
Kangimuit Sangmisok 
Skyfri Himmel undtagen for N Enden af Fjorden hvor der driver nogle mørke Skyer lavt over Horizonten og paa de høje Fjelde paa S Siden hænger der ogsaa nogle
[Tegning]
Fjorden ligger i Skygge og Skyggerne af Fjældene paa den anden Side begynder at kravle op over Sydsiden
•60• [Tegning] Kangisuit Sangmisok
[Tegning]
•61• Kl. 10,30 gaar jeg til Køjs mens vi ankrer ved
Inusuit

  1. Formentlig den lille bugt Kangimut Sangmissoq, hvor man lå for anker natten mellem 24. og 25. juli.

Fakta

PDF
28. jul. 1925
Dagbog, 1925, 4, side 24 recto - 31 recto + 55 recto - 62 recto

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen