Menu

Fynboerne

1887-01-26

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Fotografen har været der med billeder. Vilhelmine Larsen sender billeder til Johannes Larsen, Kyhn og Mollerup. Hun prøver at finde ud af Mollerups regning. Vilhelmine Larsen er ved at sende brev til Amerika og vil gerne sende en tegning af Georg.

Transskription

[Påtrykt tekst:]
J.A. Larsen
Kjerteminde [håndskrevet:] den 26 Januar 1887

Kjære Johannes!
Nu kom Fotografen med Billederne, her sender vi 2 og vil saa bede Dig sende de andre tilbage har du Lyst til at eje et Johannes saa maa du beholde et af de to og send saa det ene hurtigt for at jeg kan faa dem omkring og Manden betalt disse 2 er til Kyhn og Mollerup
Skriv til paa Søndag kjære Johannes jeg længes efter at høre fra dig jeg skal nok faa sendt Penge til Dig eller en Anvisning Hvordan gaar det dig paa Skolen fortæl mig hvad du maler
Giv Mollerup dette Brev tilligemed Billedet og Du ved hans Regning den skal jeg nok faa Besked om, jeg har bedt ham om at sige dig hvad Gulvtæppet kostede husk nu at skrive det til mig
Marie fik igaar sit Linned sig Frøken Bendal saamange Tak for det og at jeg var saa vel fornøjet med det hele Indkjøb har du ikke været henne hos Fru Lindberg?
Jeg kommer i Tanker om Johannes at jeg fik Løfte om at sende den lille Tegning af Georg til Amerika men du tog den vist med min Ven send mig ogsaa den tilbage snarest da vi i denne Uge er ved at skrive derover
Vi ere fremdeles raske min Ven, Georg gaar nu Tour i sin nye Overfrakke hver eneste Dag
Christine er meget henrykt ved at lære svensk Gymnastik og Doktor Klejn mener Marie skal begynde straks med en Stok i Dørkarmen ovenpaa i Skolen og maaske senere med svensk
Christines Dukke der kan dreje Arme og Ben er fuld Virksomhed saasnart hun kommer fra Skolen.
Dine seer saa godt ud i sin Dragt at hun blev malet i den om du var her
Hilsen fra alle herhjemme til dig min egen Ven der skal til næste Søndag faa Brev og Linned og Trøjer
Hver af Billederne Hils Alle din Moder
Koster 1 Kr 70 Øre

Omtalte genstande

Tegninger af Johannes Larsens søskende

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

1885-90 var en brydningstid indenfor gymnastik. Modsætningerne var den sundhedsorienterede og kollektive svenske gymnastik og den individuelle dansk- tyske gymnastik. Svensk gymnastik blev indført i skolen i 1899.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien