Menu

Fynboerne

november 1885

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Familien Larsen i Kerteminde venter uroligt på brev om, hvorvidt vekselererfirmaet Mohr & Kjær går konkurs. Farbror Urban er kommet fra Lundeborg, for at vente sammen med dem. Vilhelmine Larsen mener, at de godt kan klare sig.
Familien Eckardt i Sverige skriver i et brev, at moster Sine i Amerika har været meget syg.

Transskription

Kjære Johannes!

Her sender jeg Dig fra Fader 20 Kroner og 50 til Frøken Bendal, vi sender Brevet til hende som du ønsker fordi at Postbudet ikke skal gaa forgjæves.
Du kan tro mit Barn det har været bevægede Dage disse. idag med Posten faar vi den endelige Afgjørelse om Mohr & Kjær staar eller falder – hvor kan det dog gjøre os ondt for alle de Familier som blive ulykkelige; men vi see med det samme hvor utilgivelig letsindigt at Mennesker omgaas med Penge endogsaa andres; Urban kom kjørende herned igaar – det var ham umuligt at sidde dernede og ikke vide Besked om nogen Ting han rejste efter Postens Ankomst for han er ved at sælge Kornpartiet
Jeg glemte at sige dig vi skulde vaske for om du vilde sende dit Tøj skal jeg sende Dig den blaa Trøje min Ven og en Skjorte her er bleven tilbage –
Nu kan Du begynde at male igjen lille Johannes og du skal endelig fortælle mig hvordan Regnskabet staar for dig nu
Ja Tak dog Gud Fader lille Barn at du har et Hjem som kan gaa den Klemme igjennem.
Handelsforeningen var samlet iaftes for at ordne et Udvalg som skal gaa til Odense og der samles med andre Kjøbmænd for at hjælpe de Huse der ere valide til at faa Folk til at betale saa det maaske kan blive saa at vi faar vore egne Penge at bruge istedet for fremmede; Lev vel og skriv snart du kjære kjære Johannes, vi ere raske Klaus med, men den ere Stuefugl endnu –
Den sidder paa Faders Skulder og hakker i hans Skæg – den Gavtyv
Her var Brev fra Sverrig vi fik da at vide at Moster Sine i Amerika har været Døden nær men er nu bedre
Jo nu maa jeg slutte for det kan snart blive Posttid og der skal skrives lidt til Frøken Bendal
Vor Herre bevare dig mit elskede Barn og velsigne Dig og Gjerning

Fakta

Brev

dansk

Der ventes brev om, hvorvidt firmaet Mohr & Kjær i København går konkurs. Konkursen blev bekendtgjort i november 1885.

Købmand I.A. Larsen blev bl.a. finansieret af vekselererfirmaet Mohr & Kjær.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien