Menu

Fynboerne

Januar 1898

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen har købt noget rødt silkestof til en kjole. Hun spørger, om forældrene vil betale stoffet som en del af hendes udstyr, for brylluppet nærmer sig. Og hun vil så købe en lysgul kjole af halvt silke, halvt uld for sine egne penge. Alhed vil gerne have svar hurtigt.

Transskription

Kære Mor!
Det lader ikke til at Du kommer. Jeg talte for et Øjeblik siden med Lugge, der sagde, at nu var Tøjet kommen. - Dette skulde ellers være et Forretningsbrev angaaende et Køb, jeg gjorde i Gaar og som jeg vilde raadføre mig med Dig om. Jeg har gaaet i Gaar ["i Gaar" overstreget] og set paa Kjoler og i Gaar fandt jeg noget rødt ["rødt" indsat over linjen] Silketøj, der var saa ganske dejligt, at jeg ikke kunde lade være at købe det. Det kostede 2 Kr Al. (meget billig eftersom Stoffet er saa brillant, Fru Hirschsprung, som jeg viste det, sagde, at det var udmærket.) Men nu er Sagen den, at det jo egentlig slet ikke var saadan en Kjole, jeg skulde have, den svarer udmærket til den Johanne fik i Efteraaret, og saa tænkte jeg, om I ikke mulig kunde forære mig den i Udstyrskjole, saa ["saa" overstreget] kunde jeg lade den ligge hen og først lade den sy ved en Lejlighed; vort Bryllup trækker vist for Resten ikke ["ikke" indsat over linjen] saa meget længe ud. - Hvis I nu synes om dette er der en anden en, [et overstreget bogstav] lysegul "Bengaline" (halv Uld og halv Silke, som jeg saa vilde købe af mine egne Penge, 1 Kr Al. har ellers kostet 2, er henrivende.[)] - - Men hvis I ikke synes, I har Raad for Øjeblikket at give mig den dyre 40 Kr, køber jeg den af mine egne Penge. Men det vilde jeg meget gærne hurtigst mulig have Svar paa, da de kun kan holde den gule ["gule" indsat over linjen] nogle faa Dage. (Jeg vilde have den til lys Sommer Kjole, som mente, jeg trængte til. - Det er kedeligt at jeg har saa knap Tid, jeg trode, det skulde af Sted 6 og saa er det 1/2 6.
Hav det brillant!
1000 Hilsner til Alle. Din Alhed.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Eftersom Alhed skriver, at hendes bryllup nærmer sig, er brevet formodentlig skrevet i 1898. Hun er i København (har vist silkestoffet til Fru Hirschsprung), så dateringen er formodentlig januar dette år. Af brevet fra Alhed til moderen 19. jan. 1898 fremgår det, at der var planer om, at Laura Warberg skulle komme til København, og dette besøg blev aflyst.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2132

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer