Menu

Fynboerne

1885-01-10

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen får tilsendt penge fra sin far og skal gå hen et sted i København og betale et afdrag for Christian Eckardt.
Johannes skal begynde på aftenskole. Hans far har sluppet den lille fugl fri.

Transskription

Kjerteminde den 10 Januar 1885

Kjæreste Johannes!
Det var meget kjedeligt at Fader ikke fik skreven til Dig igaar om de Penge nu Du faar dette Brev er det jo Søndag og [overstreget] og saa kan Du jo ikke faa dem betalt inden Mandag men gaa saa mit Barn paa den Tid Du kan komme ind om Du endogsaa skal forsømme din Skole, det er alle 70 Kr Du skulde betale det er Rentepenge og Afdrag, Eckardt skrev den Sum saa maa det vel være rigtig, det Du gaar saa derind hvor den Mand vilde vise Dig ind at betale Renter og saa faar [overstreget] han Du en Qvittering - - -
Med Hensyn til Skolen min Ven da maa Du gaa paa Aftenskolen at Du kan bruge Din Tid vel ja vi kan jo saa som Du skrev tale nærmere om den Ting
Kjære Johannes nu kom Fader igjen og mener at det er bedst Du betaler de 51 Kr og 75 Øre og faar din Qvittering derfor saa maa vi skrive til Eckardt hvordan det har sig med Afdrag for det Par Skilling til Rest det passer ikke, - lad mig nu see at du passer jeg faar Brev Tirsdagmorgen om hvordan det er gaaet og med Qvitteringen indlagt.

Søde Johannes – Dit Brev var mig saa mageløs kjært. Din Fader tog straks den lille Fugl i sin Haand og havde Du seet ham saa kjærlig sige til den lille Fugl nu skal Du have Din Frihed Du lille Fugl; han fortalte mig saa at den fløj ud i Syrenbusken og sad og pillede sig længe
Du kan tro jeg kom i Tanker om den Lærers Tale i Sommers om Soldaterne der ikke turde Alle og saadan tænker jeg mig at Din Kjærlighed til dit Hjem skal redde Dig fra at gjøre noget som ikke er rigtigt og det vil jeg bede den himmelske Fader saa inderlig om.
Fortæl mig om Du er rigtig rask lille Johannes jeg kan da fortælle Dig at Tøjet er ikke kommen fra Skræderen endnu saa det havde været længe at vente paa –
[Skrevet på tværs midt i brevet]
Nu – Lev vel her er Sypige idag vi skal sy til lille Adolph Kjærlig Hilsen hils Alle det var da smukt at de gav dig saadan Julegave

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Jeppe Andreas Larsen hjalp i mange år familien Eckardt med økonomien. Det er uvist, hvor Johannes Larsen skulle betale afdraget.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien