Menu

Fynboerne

1888-03-16

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det er umuligt at sende penge i dag p.gr.a. marked. Vilhelmine Larsen vil gerne høre Johannes Larsens mening om udstillingen på Charlottenborg. Hun spørger til værker fra andre kunstnere og beder Mollerup lave en akvarel til at sy efter.

Transskription

Kjerteminde den 16 Marts 1888

Kjære Johannes!
Her er Marked idag saa Georg og jeg kan ikke faa noget afsted til dig idag; hverken Penge eller andet men det skal komme Johannes – de nærmeste Dage – det er rent fortvivlet med de Penge som aldrig kan strække langtnok
Giv Frøken Bendal indlagte lille Brev hils Alle [dine] Venner – sig til [Mollerup?] nu nærmer Tæppet sig [sin?] Fuldendelse med vores [papir mangler] og saa er der en Dame [der har] givet os den Ide at [papir mangler] kan syes med [Knudesting] derfor beder Margrethe om [ikke] Mollerup vil male den Brombærgren med Vandfarve saa der kan blive syet efter den; men det er Tidsnok, at du faar den [med til] Paaske; men sender du noget Tøj hjem forinden saa bed om han saa vil laane os Krig og Fred af ”Tolstoi”
Det var godt vi fik læst Georgs Brev der er dog lidt om Udstillingen men du svarede mig ikke hvad du synes om den fortabte Søn og om det er den vi saa, hvordan gaar det Oppermann med ”Hans” og først og fremmest dig selv med dit Arbejde min [papir mangler] elskede Søn
[papir mangler] hvor vi har Storm og Sne [papir mangler] her ser ud som – Vinter igjen [papir mangler] dog Tø igaar og vi glædede os [papir mangler] og haabede paa Foraaret [papir mangler] faar ikke mere idag alle dine Kjære har det godt ogsaa Gaas og Fugle
din Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

"Den fortabte søn blandt svinene" er malet i 1888 af Rasmus Christiansen.
Th. Oppermann arbejder muligvis på et værk, der hedder "Hans".

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien