Menu

Fynboerne

1895-01-24

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen hjælper Peter Hansen med at fylde kuverten til Alhed Warberg ud. Larsen er i København, hvor Den Frie har haft generalforsamling. Eleverne fra Zahrtmanns Skole havde søgt Den Frie om 300 kr til at opføre et hellenistisk palads på Røsnæs, men de fik afslag.
Oppermann skal giftes, og han udgiver snart en bog om Giotto og Franz af Assisi.

Transskription

Kjøbenhavn 24/1 1895.

Kære Alhed!
Da Peter skriver til Dem vil jeg hjælpe ham at fylde Konvolutten efter ringe Evne. Jeg har været her en Uges Tid i Anledning af den fri Udstillings Generalforsamling, som var ganske morsom med en hel Del Sludder og meget dejlig Mad og Drikke. Jeg har boet dels hos Peter og dels hos Schou efter som vi opholdt os i den ene eller anden Ende af Byen naar vi skulde hjem, mest hos Peter. Her er ikke sket meget mærkeligt, noget af det mærkeligste stod i Gaar i Socialdemokraten, nemlig at de nye Mennesker paa Zahrtmanns Skole agtede til Sommer at opføre et hellenisk Pallads paa Refsnæs, hvor de vilde fordrive Tiden dels med at male dels med olympiske Lege, Bladet var indigneret over, at den fri Udstilling paa sin Generalforsamling havde næget dem (Zahrtmanns Elever) 300 Kr til Hjælp til Palladset, saavidt Socialdemokraten som jeg ikke har læst, men jeg har hørt at det stod der. Paa Generalforsamlingen blev det foreslaaet at give 300 Kr til Zahrtmanns Elever til Opførelse af et Bræddeskur paa Refsnæs hvor de vilde gaa nøgne i Sommer og leve et spartansk Liv, Forslaget faldt med 5 Stemmer mod 4. Undskyld at Rigsdagens Blæk er saa daarligt at det med Lethed lader sig tørre ud. Peter er for Øjeblikket i Færd med at skære Franskbrød som han belægger med Smør og Fromage de Brie. Oppermann skal om kort giftes med en Datter af Proffesor Julius Thomsen ligeledes udgiver han i nær Fremtid en Bog om Franciscus af Assisi og Giotto med mange Billeder paa Bangs Forlag. Plesner er forlovet med Frk. Schødte el. Schødte eller noget lignende med det er fra i Sommer saa det ved De vel. Jeg vil nu standse mens vi drikker The, bagefter skal jeg forsøge at fylde ogsaa denne Side. Jeg er nu færdig med at spise og skal slutte med at fortælle at jeg er nødt til at rejse hjem i Morgen for at gøre nogle desværre ret tarvelige Billeder færdige til Foraarsudstillingen (den fri). Peter maler et Billede som er en Hemmelighed. Til allersidst maa jeg takke fordi De har bedt Peter om at hilse mig fra Dem.

Ærbødigst

Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Alhed Larsen opholder sig i Italien fra februar 1894 til foråret 1895.
"Rigsdagsblækket": Peter Hansen arbejdede i perioder som stenograf i Rigsdagen, så han har nok taget blæk med hjem derfra.

København
  • Røsnæs

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien