Menu

Fynboerne

1892-1

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Da Ellen rejser i dag, synes Alhed Larsen, at deres mor skal have brev. Marie Hansen flytter ind på et værelse bag Alheds, og det glæder Alhed sig til.
Alhed har været til fest i Roskilde med kortlotteri og musik. Hun sov der om natten og mødte på fabrikken næste morgen.

Transskription

[Med blyant og med anden skrift end Alhed Larsens er der på side 1 skrevet: (1890?) og x (i Hamburg)]

Kæreste Mor!
Du havde vel ikke ventet Brev fra mig i Dag Onsdag, da Du fik extra Brev Mandag? – Jeg havde tænkt først at skrive igen sidst i Ugen, men da jeg er kommen i Tanker om, at Elle er rejst i Dag, griber jeg Pennen for at Du kan faa Brev i Morgen. – Du maa endelig huske at lade mig Ellens Adresse at vide; skønt hun ikke er forknyt, vil hun nok føle sig lidt ensom den første Tid dernede! – Jeg er kommen i Tanker om, at jeg vist slet ikke har fortalt, at Marie Hansen flytter herhen hos Laudrups en af Dagene, hun har lejet det lille Værelse, der ligger bagved mit; det glæder jeg mig til, det bliver hyggeligt at have én, jeg holder meget af, at at [”at” overstreget] omgaas til daglig. – I Søndags ved Middagstid kom jeg op til Thora Th. – Hun skulde have været til Roskilde med Ingeborg Caspersen (hende, der ikke kan se,) men da Hans Christian C. var bleven syg, havde hun ikke Lyst, men bad mig om at tage af Sted i Stedet for hende, saa vilde hun give mig Billetten! Det gjorde jeg saa, og det lod til at jeg var meget velkommen dernede. Det var ungt Selskab med Dans, hvilket sidste var en Overraskelse. Vi spillede først Kortlotteri om noget dejlig Theaterkonfekt, af hvilket jeg vandt fabelagtig meget. Pludselig blev Dørene (Fløj) lukkede op ind til den store Stue og Fru Schade viste sig spillende paa en ”Arrigstone”, klædt ud som Hedebokone; der blev voldsom Jubel og Begejstring. Vi var 12-13 Par og morede os storartet, jeg kendte de fleste af dem. Jeg blev der om Natten, men stillede allerede før 9 paa Fabriken med ”schadelig” Frokost i Lommen. – Arkitekten er begyndt at kalde mig ”Frk Aller”, han sagde det endda ogsaa i Gaar oppe ved Bramsen i alles Paahør! Jeg fik to meget ordentlige Ting ud af [”af” overstreget] – Dette er hverken noget langt el. noget interessant Brev; men husk paa Extrabrevet! – Hvis Du ikke har afsendt Pakken vil jeg bede Dig lægge mit romerske Forklæde i. F [”F” overstreget] –
Mange Hilsner fra
Din Alhed.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Alhed Larsen nævner, at hendes søster Ellen skal rejse i dag. Ellen var i huset hos familien Havemann fra ca. 1. jan. 1892 til midt i maj samme år. To breve fra Johs. Havemann findes på Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

En person har skrevet forslag til datering samt "i Hamburg" på brevet. Da Ellen Sawyer, f. Warberg, begyndte i sin plads i Hamburg ca. 1. jan. 1892, kan brevet ikke være fra 1890.
Det vides ikke, hvad Thora Th. hed til efternavn

  • Roskilde, Danmark

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB2093

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg P.