Menu

Fynboerne

1923-10-09

Modtager

Louise Brønsted

Dokumentindhold

Alhed Marie Brønsted er meget optaget af indretningen af forældrenes nye bolig.
Hun beretter om biograftur, om læsning af bog og om et franskkursus.

Transskription

9-10-23.
Kære Muk!
Tak for Brevet i Gaar. Jeg blev meget glad for det, især da jeg havde regnet ud at jeg umuligt kunde faa før Tirsdag Eftermiddag. Jeg løb strax over og viste Bedstemoder det. Hun tænker jo paa at forære jer en Sofa (du maa ikke fortælle hende, jeg har sagt det) riktig pæn, med rødt Betræk. Men da hun ikke rigtig ved om hun har foræret Dis den, skal hun høre fra hende inden hun fortæller jer det.
Lejligheden ser jo yndig ud. Skal vi ikke have en Masse Stikkontakter at vi bliver fri for alle de ækle Lamper i Loftet. Jeg er glad ved at du vender Sofabetrækket. Det har altid været pænere paa den anden Side; men det vil vist ikke blive helt let at faa det til at ”staa” til Væggen. Mon jeg ikke kan faa et af de tre smaa Værelser??
I Dag har vi haft en stor Kampagne med at ordne Syltetøjskabet. Bedstemoder har været herovre og hjælpe (Det er naturligvis hende der har iscenesat det.
I Gaar strøg vi hele Dagen.
Bedstemoder og jeg er begyndt at læse Fransk. Vi læser ”Le Mariage de Chiffon”. Forleden inviterede Bedstemoder mig i Biografen. Vi saa ”Store Forventninger” af Dickens. Den jeg saa blev indspillet paa Valdal – Lørdag Aften satte jeg mit Uhr til at vække Kl. 6; men det vækkede af en el. anden ubegribelig Grund Kl. 12½ Nat; maaske det var for at minde mig om at Fødselsdagen var begyndt og at jeg skulde være andagtsfuld. – Jeg syntes jeg havde saa meget at fortælle , men nu har jeg glemt det. Her er 4 Spørgsmaal: Hvad Sal? Er der Centralvarme? Vender Dagligstuevinduerne mod Nord (nordvest) el Syd (sydøst)? Hvad Gadenummer?
Det regner i Dag og jeg har det hyggeligt paa mit Værelse med Ild i Kakkelovnen, røde Roser paa Bordet og nogle smaa meget lette Cigaretter. Jeg læser Maupassants Fortællinger.

Tak Bes for hendes Brev og foresten Peder for at købe sig selv et Kort. Jeg vil gerne beholde mit.
Hilsen til jer alle fra Lomme.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Valdal, Valby Langgade 30, var et nedlagt gartneri i Valby i København, hvor adskillige af Fynboerne i årenes løb boede til leje. Bygningen blev nedrevet i 1930.

Kerteminde
  • Møllebakken, 5300 Kerteminde, Danmark

Kopier findes på Johannes Larsen Museet.

Nej.

Kopier af brevene er givet til Johannes Larsen Museet.