Menu

Fynboerne

1911-08-08

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Ellen Sawyer og datteren er på vej fra Boston til Danmark.
Laura Warberg savner at få brev fra Astrid.

Transskription

[Fortrykt på brevkortets forside:]
BREVKORT.

[Håndskrevet på brevkortets forside:]
Fru Astrid Goldschmidt
St. Pauli Kyrkogatan 19
Malmö
Skåne

[Håndskrevet på kortets bagside:]
Torsdag. Brev fra Elle i Morges! De er vist allerede paa Vej, hun havde selv Penge til Billeterne. I næste Brev faar jeg Ruten af Skibet, skal strax skrive det til Dig lille Putte. De længes begge kolossalt efter at komme hertil, skriver hun. Den 31te vilde de rejse til Boston, være der en Uge og finde et Skib snarest muligt. Endnu i Dag intet Brev fra Dig! Gaadefuldt!
Kærlige Hilsener! Bedstemor.

Fakta

Brevkort

Da

Datoen ses af poststemplet

Ellen Sawyers mand, Harris Eastman Sawyer, døde i en ung alder i 1911, og Ellen og datteren rejste derefter fra Boston til Danmark.

Adressen er skrevet på postkortet

Grethe Jungstedt
Ellen Sawyer

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0237

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer