Menu

Fynboerne

1928-12-30

Afsender

Laurits Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen modtager et kærligt nytårsbrev fra sin fætter Laurits Larsen, hvori han takker for et billede af sin farbror I.A.Larsen (Johannes Larsens far) og mindes ungdomsårene, hvor han arbejdede i farbroderens forretning.

Transskription

Aarhus d. 30 Decbr 1928
Kjære Fætter Johannes!
Mange Tusinde Tak for tilsendte Billede af din Fader. Det var mig en glædelig Overraskelse at faa en saadan Julegave. Paa den Plads hvor din Fader staar med Kikkerten for Øjet paa Bagvejen, har jeg jo set ham mange Hundrede Gange i de første 8 Aar jeg var i Forretningen. Skibet som er under Indsejlning synes jeg at kjende, det er vist Hygaa, jeg kan kjende paa at Rigningen, ligger saa meget agterover det gjorde det ikke paa din Faders andre Skibe.
Det er et Billede som jeg sætter meget stor Pris paa da det ogsaa minder mig om mine lykkelige Ungdomsaar i Din Faders Forretning.
Hvor dog Tiden løber hastigt bort nu i November var jeg 71 Aar, og nu læser jeg i Aarhus Stiftstidende at Du 3die Juledag fylder 61 Aar.
Naar Du engang kommer her til Jylland, saa vær saa god at aflægge os et Besøg, Du er altid hjertelig velkommen. Et godt og lykkeligt Nytaar ønskes Dig og Dine Sønner. Mange venlige Hilsener fra min Hustru og Søn, og fra sin Hengivne Fætter. Laurits Larsen St Blichersgade 1.I

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Aarhus
  • St Blichersgade 1, Aarhus

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv