Menu

Fynboerne

1907-05-28

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Fødselsdagshilsen til Christine. Huset skal gøres rent og lukkes ned.

Transskription

Kjærbyhus Tirsdag

Kjære lille Ugle!
Lykke og Velsignelse i det nye Aar vil vi begge to ønske Dig, aldrig har jeg saa meget at give som jeg kunde ønske, dennegang maa Du have en Tegning som jeg veed du bliver glad ved, det er en Væverpige saa kjær og tegnet saa godt, at du maa synes om hende, jeg vilde egentlig have sendt den til Dig med Marie; men der var saameget den Dag, at det blev en Umulighed, nu kan Du faa den med en Gang, naar Du kommer herned.
Glad blev vi, at Marie kom med og endnu gladere ved, at hun kom Dig til hjælp, behold hende kun hos Eder en lille Tid jeg foreslog hende at blive sin Fødselsdag nede hos Eder, der har hun det saa godt, og saa faar hun Brev ligesom du paa selve Dagen vi gamle skal I ikke bryde Eder om, vi er glade naar I kan have hinandens Selskab, og naar Du er uden Pige er det jo udmærket, lad dog hendes Ferie blive, saa hun kan komme sig. Ensomt er her bleven og bliver vel mere endnu, jo længere der gaar hen, det var fornøjeligt med alle de smukke Slips, - der er ogsaa nogle jeg kan bruge raabte Las
Jeg sidder i en Gyldenlakduft der fryder mig, vi havde ellers en urolig Dag igaar med Vildanden, Ellen Bøttern kom og meldte, at der var en Hund faret ned i Kilden og bidt Anden den var faret op, og var rendt af Kilden blodig, vi gik jo straks ud at jage, men inden jeg havde faaet Støvler paa og kom derover mødte Ellen med Anden, vi havde en Rive med om vi kunde fiske dem op det blev umuligt og saa mente Faer ogsaa, at det var bedre at lægge den i det kolde Vand og selv komme op med Ællingerne, da vi næste Gang kom var den gaaet af Kilden med Flokken, som kun var 4, een havde Ellen havt oppe i Kjøkkenet, jeg tog den med hjem i Kassen i Haven, medens jeg gik og glædede mig over den kjønne Have, var den rendt
Hvor jeg ledte, men Faer trøstede mig med at naar den gamle kom med de 4 saa skulde den nok komme frem, og ganske rigtig, da vi var der iaftes til Afsked var alle velbeholdne til Andriken lod vi døren staa aaben og den var hjemme i Morges, den tamme And havde 12 Ællinger igaar, men i aftes Alma lukkede fandt hun den ene med knust Hoved, iaften skal jeg over at vande Blomster, Imorgen kommer Pigerne og gjør rent og saa lukker vi Huset og tager Pax herover.

Tak Marie for Kortet, jeg troede det var gamle Krane, men saa blev jeg usikker igjen den gratavlede Høne lagde Agraren paa nogle Æg, at deres Høne var rendt af, men vi skal nok lægge en igjen, Kyllingerne har det godt en lille var blind paa det ene Øje og blev ringere op ad Dagen [ulæseligt ord] var den men det andet [ulæseligt ord] er ikke til at tælle før der kommer lidt mere Ro over dem
Tak for Blomster og Frugter i dag fik vi Klipfisk, i morgen tager vi Rødbeder som Du skrev om og Tykmælk om det bliver varmt ellers koger jeg suppe med Rugbrød, her er væmmeligt i dag med Blæsevejr lille Tinge har besøgt mig og lille Anna gaar Ærinder for mig og Tante Johanne
Ville kan kun gaa hver anden Dag Hils nu Vilhelm og Marie mange Gange og lad mig se at I er flinke til at skrive til mig og alt muligt godt ønsker jeg Eder
Din trofaste Moder

Omtalte genstande

Tegning af væver er muligvis af Johannes Larsen: Min søster ved væven. 1896. JLM.

Fakta

PDF
Brev

Da

Det er et fødselsdagsbrev til Christine Swane(født d. 29.5) Brevet er skrevet en tirsdag. Den 28.5 1907 er en tirsdag. Der refereres til Vilhelm, som er på Rørdam. Vi ved, at Christine Swane var i huset på Rørdam fra maj 1906 til december 1907.

Der skrives om at lukke huset ned. Huset er villaen på Møllebakken. Alhed og Johannes Larsen er rejst til USA.

Kerteminde

Fremgår af brev

Rørdam

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv