Menu

Fynboerne

1905-04-07

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Marie Larsen og IA Larsen er på vej til København og videre til Båxhult i Sverige. Det sner selvom foråret var godt i gang.

Transskription

Kjærbyhuus
Kjære lille Ugle!
Det bliver nok med Kniberi for jeg skulde i dag sende Maries Kjole, Hat og Sko til Kjøbenhavn. De kommer dertil i morgen Aften om de dog kunde faa Faer til at blive [ papir mangler] Kjøbenhavn den Nat og sove [ papir mangler ] og tale med Bør [papir mangler] til Banegaarden [papir mangler] lille Ugle [papir mangler] rnede og sendte [ papir mangler] mt at [ulæselige ord ] [papir mangler] og fuldstændig [Vinterlandskab], vi Lysse og jeg skulde have været ud at plukke en lille Boukjet til Alhed men Nej nu i dag sneer det igjen, og jeg som troede Foraaret var her lige ved Døren, hvordan mon det gaar min store Peon der allerede havde saamange Blade udfoldede. Vidste jeg dog nu om du er paa Mellemkost og kan vinde lidt i Vægt
Marie lovede at skrive til dig fra Sverig det har hun vel nok holdt, saasnart Faer er kommen skal jeg nok skrive et langt Brev men det kan du ikke faa før Tirsdag hvis han først kommer hjem Søndag, det er d [ papir mangler] Glæde at dine Arbejder er b [papir mangler] Lokalet men de [papir mangler] hængt paa T [papir mangler] kom nu til [ papir mangler] nu kan jeg skri [ papir mangler] hende jeg s [ papir mangler] jeg skal holde [papir mangler] gjæld – men [ papir mangler ] skal over til Køerne. [ papir mangler] Kalve voxer godt – det er jo Olga Svend og Uglen
100 kjærlige Kys min egen kjære Ven
Din Moder

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel

Christine Swane er indlagt med tuberkulose på sanatorie i Haslev.

Kerteminde

Fremgår af brev

Haslev

Poststempel

  • Långaryd
  • København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv