Menu

Fynboerne

1907-03-17

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Tillykke til Christine Swane, som skal udstille på Charlottenborg for første gang. Billedet med levkøjer og gyldenlak blev antaget, men billedet af hendes forældre blev afvist. Alhed fik begge sine billeder kasseret.

Transskription

Rørdam d.17-3-07

Kære Ugle!
først en Smule
må jeg sagtens kondolere.
Det maa være
gamle Stære,
at de ikke ku’ la’ være
vore ”Gamle” at kassere.
Dernæst vil jeg gratulere
til den Ære
det maa være
at du dem dog ku’ dupere
saa de pæne blaa Levkøjer
Naade fandt for deres Øjer
og Du nu gaar gennem Porten
til Charlottenborgske Sale
uden Adgang at betale
som vi andre maa ved Porten.
Nu Du staar i Katalogen,
tænker jeg da ikke nogen
vover paa at refusere,
hvad Du monne indlevere.
Snart vi ønsker Dig til Lykke
med Dit første U.C. Stykke.
Efter hvad Du sidst har skrevet
er det Tro paa Rørdam blevet
at vi om nogle Dage
skulle hen til Ejby age
for at hente Dig og Bro
hjem til Gaarden begge to.
For at gøre Rejsen nem
sender jeg dig indlagt fem.
Kom nu snart, om ikke straks!
Hilsen fra Din Broder Klaks.

Kære Ugle! Til Lykke! Det var jo kedeligt at de ikke tog det store, det vilde Du naturligvis helst have haft antaget, men Du er da glad ved at Du er kommen ind, ikke sandt?
Jeg haaber at der er Brev fra Jer til Morgen, saa vi faar lidt nærmere Besked om naar Du kommer og om Karen kommer med, det er vel ikke rimeligt nu Paasken er saa nær, Familien plejer jo at være i Gilleleje i Paasken. – De unge Piger fra Tybrind var her nogle Timer i Gaar Eftermiddags; de havde kørt en Herre som var paa Besøg hos Schous til Husby, men skulde hente ham der igen Kl. 5½, saa havde de faaet Lov til at tage herned imens. – Det var da mærkeligt at Alhed fik begge sine Billeder kasseret, hun plejer jo altid at faa et eller 2 optaget, er hun ikke ked af det? Vi venter Krone i Dag, han havde meldt sin Ankomst til i Gaar, men da blæste det saa voldsomt saa han kom ikke, i Dag er det bedre Vejr og Vinden god, saa han kommer nok en Gang i Formiddag. Jeg lægger Brevet fra Censurkomiteen inden i.
Sørensen, Klaks og jeg ordnede Resten af Forstbibliotheket i Fredags. Klaks havde faaet Lov hos Greven til at bestille et Skab med Reol over til Bøger og Papirer, det ser pænt ud med Bøgerne stillet op.
Hils Forældrene og dem alle fra mig, Kærlig Hilsen til Dig selv fra Din Marie

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Rørdam

Fremgår af brev

Kerteminde

Muligvis Kerteminde

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv