Menu

Fynboerne

1894-11-11

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed kan ikke nå at klargøre og sende billeder fra Italien til juleudstillingen på Charlottenborg. Hendes familie kan prøve at sende to billeder, som er på Erikshåb. Alhed vil hellere lave nogle mere gennemarbejdede billeder til næste års juleudstilling.

Transskription

Søndag 11te Nov
Kæreste Mor!
Du bad mig om at skrive et Brevkort strax, men jeg synes, det er bedre at skrive et Brev, der kan dog intet staa paa et Brevkort. – Da jeg havde faaet Dit Brev i Gaar gik jeg strax ned til Lud og Berta for at tale med dem om Eders Plan. Der kan ikke være Tale om at sende noget herfra, det er alt for sent, Udst. aabner altid 1ste Dec. og Billederne skal være indsendte 12-14 Dage før. Mine lokale Billeder ere ikke fernicerede. Kan ikke sendes før mindst 8 Dage efter at dette er sket, og der skal jo ogsaa Tid til at sætte Rammer om, saa det kan der ikke være Tale om; det eneste, der muligvis kan naas er [overstreget:er] at indsende de to, I har hjemme Vinterasters og Bellesguardobilledet.
Hvis I synes det meget, saa gør det, men tænk ordentlig over det først. Jeg for mit Vedkommende bliver ikke skuffet ved at faa det kasseret, men jeg er rigtignok bange for, at I blive det. Og der kan vist ikke være Tale om andet; tænk hvor lidt jeg har malet og hvor usikker min Teknik er, og det er det, De ser paa, meget mere end paa om der er noget Talent i Billederne. – Lud og Berta mener, at det er meget klogere at vente med at udstille til man har lavet noget, man kan vente eller i alt Fald have Haab om at slaa igennem med med det samme. Jeg kunde tænke mig f Ex. Hjemme til Sommer at lave to-tre større og gennemgribende Billeder, som jeg saa kunde sende ind til næste Juleudstilling. Men gør nu, som I synes. Jeg skriver med det samme to Ord til Brandt om at gaa ind paa Charlottenborg og spørge om der er Tid endnu og saa faa en Blanket og sende Eder til Udfyldning; En saadan kan man godt forlange selv om man ikke indsender noget. Det er No 24??
Hvis jeg laver Fejl maa I jo strax selv skrive til hende.

Fakta

Brev

Da

Søndag d. 11.11 forekommer kun i 1894. Brevet er muligvis skrevet i Italien. Alhed var i Italien i 1894.

Bellosguardo er et kvarter i Firenze

Italien
Erikshaab
  • Via dei Calzaiuoli, 50122 Firenze FI, Italien

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB2198

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer