Menu

Fynboerne

1899-01-18

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er begyndt at arbejde for Joakim Skovgaard i København. Han vil ikke bo hos Oppermann mere, så han overvejer at flytte på pensionat (måske tante Mis'). Alhed Larsen kan måske bo hos Pan (Julie Brandt), når hun kommer. De kan låne Peter Hansens lejlighed, når han og familien er rejst

Transskription

Valby 18 Januar 1899.

Min egen kæreste Ven!
Tak for Dit Brev som jeg i Aften, det glæder mig at høre at I har det godt. Jeg har begyndt hos S[kovgaard] i Dag, og jeg gik tidlig [noget af papiret mangler] da jeg først skulde [noget af papiret mangler] ud at se det han la[noget af papiret mangler] i en Villa paa Stra[noget af papiret mangler] saa jeg naaede ikke [at faa] skreven saa tidlig, saa Du kan først faa dette i Overmorgen hvis I ikke faar Bud til Staden i Morgen. Jeg længes meget efter Dig, men Du kommer vel ikke før efter Fredag og Du skal vel ogsaa have sendt nogle Penge til at rejse herover for. Jeg mener nu at jeg maa se at komme væk fra Oppermanns, og at vi maa [noget af papiret mangler] faa et møbleret [noget af papiret mangler] eller ogsaa tage ind [paa et Pe]nsionat i den Tid [der gaar] inden Peters rejser, [jeg er n]æsten mest stemt [for] Pensionatet. Tante Mis? – eller kunde jeg ikke tage i Pensionat for 14 Dage eller 1 Maaned og Du maaske bo hos Pan til vi kan flytte ind i Peters Lejlighed. Jeg skal spekulere paa det men jeg vil ikke love at jeg venter paa Svar fra Dig, skjønt jeg skal ikke nægte at jeg meget gerne vilde forhandle med Dig om det først. Vil Du hilse Palam [det] gør mig ondt at [noget af papiret mangler] har takket for a[noget af papiret mangler] Hilsen, er det ikke [noget af papiret mangler] har overset det? J[noget af papiret mangler] forfærdelig meget [noget af papiret mangler] Dig. Mange Hilsner til alle derovre, men allerflest til Dig min lille søde Ven fra Din

Johannes Larsen.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Johannes Larsen er assistent på Joakim Skovgaards arbejde med kalkmalerier til Viborg Domkirke.
Peter Hansen med familie skal til Italien i længere tid.

Valby

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien