Menu

Fynboerne

u.å. før 1910

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

JLs billeder er kommet retur fra København. Dorphs vil gerne have deres billeder på Teknisk skole.

Transskription

Kjære Ugle!
Her er igjen Brev fra [ ham? ] Du skal have Tak for dit i dag jeg glæder mig til at du kommer hjem med dine færdige Arbejder at jeg kommer at se dem inden jeg skal rejse – og du – kan hjælpe mig at [vores?] Soveværelse og jeg kan se hvor vi skal bo saa kan jeg saa dejlig tænke mig hos Eder naar jeg ved hvordan der seer ud
Jeg sidder hos Georgs og skriver Johannes havde ogsaa bedt os om disse kom fors[ulæseligt ord ] saa maaske jeg spiser til Aften

Johannes og Alhed kom inden jeg gik for at hente dine Arbejder; alle Johannes’ er kommen fra Kjøbenhavn jeg gaar derom nu i Eftermiddag Dorphs vil saa alligevel have deres Billeder paa Tekniske Skole
Nu gad jeg vide om det bliver Faer eller Marie der benytter Retourbilletter saasnart jeg faar Brev igjen skal jeg sende dem ud Høsten gaar godt for os vil det blive godt Vejr i 2 Dage saa har vi indkaldt Rasmus Pedersen han hjælper os for vi kjørte ind for ham maa det dog blive Solskin
Iaftes var her en slem Torden som endte med Regn og saa gik vi i Seng og sov saalænge til Toget kom i Morges – nu hørte jeg Georg tale med 2 Venner paa Gaden og saa hører jeg at det er Thora og Dis saa seer jeg dem i Aften
Her er hvad du ønsker jeg maa holde op jeg kan knap see at skrive saa du læser vel ikke det halve
Jeg skal nok tage mig i Vare og ikke gjøre for meget Lev vel og Gud være med dig
Din egen Moder

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er skrevet af Vilhelmine Larsen og hun døde i 1910

Kerteminde

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv