Menu

Fynboerne

1924-1927

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Edderfugletrækket må ikke sælges under prisen.
Peter (hunden) har været fri for at gå i snor, og den er blevet god til at lystre og ikke stikke af.
Klokkers kommer til middag, og de skal have and.
Granberg har været og gøre rent, og Madsen og Alhed Larsen har ordnet i roderummet.
Billederne skulle have været indsendt til Den frie.

Transskription

Tirsdag

Kæreste Lavsi!
Tak for Brevet til Morgen, det er dejligt med det fine Vejr. Indlagte Breve kom til Morgen, jeg har svaret Hecht, at Ederfugletrækket ikke maa sælges under Prisen paa nuværende Tidspunkt. P. kan Du selv skrive til. Hundene har faaet fri nu, saa de to sidste Efterm. har Peter har Peter været fri for Snoren paa Spadsereturen, han har været ellevild af Henrykkelse, han er blevet meget flinkere til at lystre, kommer saa snart vi kalder paa ham og har ikke gjort Forsøg paa at stikke til Byen, naar vi kom hjem og drejede her op ad. Vi faar fremmede i Aften, Klokkers med Andrées Moder, vi giver dem den lille And (Bastarden) skaaren i smaa stykker i skarp Sauce med Oliven, og Macarer [?] til. – I Gaar havde jeg Granberg til at gøre rent her i min Stue og feje i Værkstedet og i Dag har Madsen og jeg ordnet alle Billederne i Roderummet, det har pyntet svært! – Bare nu den Forkølelse ikke kommer igen. 1000 Hilsner Din A

Puf er hos Tandlæge og nu maa jeg over at hjælpe Marie med Maden.

I Gaar Anmeldelsesblanket fra den fri, Billederne dertil skulde allerede være indsendt d. 26nde, anmeldt længe før, jeg husker ikke Datoen og har den ikke her.

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Tirsdag". Hvis Edderfugletrækket, som omtales, er Johannes Larsens triptikon Edderfugletrækket Morgen, Middag og Aften ejet af Christiansborg, er brevet skrevet mellem 1924, hvor billedet blev til og 1927, hvor Alhed Larsen døde.

De omtalte, indlagte breve fulgte ikke med det indscannede materiale, som Johannes Larsen Museet i 2016-2017 modtog fra Det Kongelige Bibliotek.
Det vides ikke, hvem Andrés mor er.

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien