Menu

Fynboerne

1891-11-02

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen beder moderen om at sende guldbronze og oliefarver.
Hun har mødtes med Eline Brandstrup.
Alhed Larsens nye værelse er lidt tomt. Den store vase blev ikke helt vellykket.

Transskription

[På kortets forside er trykt:]
BREV-KORT.
(Paa denne Side skrives kun Adressen.)
Til….

[På kortets forside er håndskrevet:]
Fru Laura Warberg
Erikshaab
Højrup Station
Fyn

[På kortets bagside er håndskrevet:]
Hvis Chr. har en lille Flaske Guldbronce, vilde jeg gærne have den sendt sammen med det andet. Ligeledes mine Oljefarver, der ligger i Bordskuffen paa det graa Kammer. – Jeg tog mod Tante Eline i Aftes; Ungen var dejlig. – Traf Caspersen og var meget glad ved at høre noget direkte hjemme fra; jeg fulgte Eder i Tankerne i Gaar. I Dag har der vel været Sorg over L.s Afrejse. – Max var ogsaa med Toget. – Foreløbig befinder jeg mig udmærket i mit nye Logi, mit Værelse er endnu lidt tomt, men med Tiden bliver det vist nydeligt. - - Min store Vase var ikke saa god som den kunde være, men kunde dog nok gaa an [skrevet øverst på kortet og på hovedet:] Nu venter jeg snart paa Brev! Mange Hilsner Alhed.
2den Nov. – 91

Fakta

Postkort

Da

Datoen optræder på kortet

Alhed Larsen boede i København og arbejdede på Den Kongelige Porcelainsfabrik.
"Ungen" var formodentlig Jørgen Brandstrup, Eline og Christian Brandstrups ældste barn, født 1890.
Det vides ikke, hvem L var.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 1201

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg P.