Menu

Fynboerne

1897-03-27

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen har lavet udkast til dekorationer til fajance til Kjær/Glaskjær.
Hans maleri På andetræk er færdigt.
Marie Larsen tager om otte dage til Anne Marie Brodersen Carl Nielsen for at tiltræde pladsen som stuepige.

Transskription

Kjerteminde 27 Marts 1897. Lørdag.

Kæreste Alhed!
Tak for Dit Brev. Jeg er nu færdig med teknisk Skole, det var sidste Aften i Aftes og forleden fik jeg lavet nogle løse Udkast til Glaskjærs Fajance, saa nu er jo Munden lukket paa ham foreløbig. Billedet med Agraren malede jeg igennem forleden Dag og i Dag har jeg faaet Listerne til Rammen som jeg selv skal skære ud, jeg vil begynde paa den i Aften da jeg gerne vilde have Rammen færdig saa at den kunde blive forgyldt medens jeg er nede hos Dig. Jeg tænker at jeg kommer omkring Midten af Ugen. Jeg er næsten bange for at Du venter mig i Morgen det er Søndag, men naar Du nu faar dette Brev i Ste[det for] at jeg kommer en af Dagene, b[liver du] vel ikke saa ked af det. Marie ko[noget af papiret mangler]dags, hun har nu bestemt sig til at [tage pla]dsen hos Fru A.M. Carl Nielsen [noget af papiret mangler] derover en otte Dages Tid ind i [noget af papiret mangler] Jeg tror hun vil med naar jeg rejser, men hun vil vist til Svanninge først. Jeg synes ellers ikke at jeg har noget videre at skrive om denne Gang, det er et væmmeligt Regnvejr hver Dag, ja i Gaar Formiddags var det for resten godt Vejr, jeg var ude med Tjalfe og saa en hel Del Høns og en Hare. Du kan ellers tro at jeg glæder mig meget til at komme ned til Dig, men synes Du ikke ogsaa at det er bedst at jeg faar den Ramme færdig først? Hvis det ikke gør noget hvad Dag jeg kommer behøver Du ikke at svare paa dette Brev, for jeg gaar ud fra at jeg faar Brev fra Dig i Morgen, jeg var ikke fri for at tro at der var et til mig i Morges, skønt jeg jo egentlig ikke havde fortjent det, da det jo er mig der skylder Dig Brev. Men hvis Du ikke har skrevet naar Du faar dette maa Du endelig svare snart. Mange allerkærligste [Hilsn]er fra
Din hengivne
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johs. Larsen: På andetræk. 1895-97. Olie på lærred. 76,5 x 87 cm. Statens Museum for Kunst
Billedet er indsat ved Johannes Larsens brev til Alhed 16. oktober 1896

Fakta

Brev
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek