Menu

Fynboerne

1897-02-21

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Christine Swane har mødt Anna Syberg i Kbh.
Johs. Larsen har været med Peter Klokker og Chr. Andersen på jagt. De fik fem ænder, og de tre har han tegnet.
Johs. Larsen skal male fire akvareller til Stockholm-udstillingen.
Han fik ikke den levende and, som han fortalte om i sidste brev.
Kongstad Rasmussens beder på sin svogers vegne om at låne en akvarel med tage til en udstilling i Dresden.
Johs. Larsen har ladet den norske bogfinke flyve.

Transskription

Kjerteminde 21 Febr. 1897.

Kæreste Alhed!
Jeg havde saa [noget af papiret mangler] glædet mig til [et Brev] i Dag, men jeg fik [in]gen. Efter denne [noget af papiret mangler] Indledning [vil jeg] udtale Haabet om snart at faa et, og saa gaa over til at tale om noget andet. Der var et langt Brev fra Uglen i Dag. Hun havde været hos Schous en Aften og hos Peter en anden, sammen med hele Rapsen er det ikke saadan Du kalder det? Hønset spadserede forbi dem paa Gaden med sine 2 Børn og mødte saa en Dame fra Porcelænsfabrikken, som brød ud i [noget af papiret mangler] over de dejlige [noget af papiret mangler] og tilsidst sagde: du en dejlig”, hvortil [noget af papiret mangler] : ”Hold Kæft”. Forleden Dag var jeg med Chr Andersen og en der heder Peter Klokker ude at skyde hele Dagen. Vi sejlede om Morgenen Kl. 7 ½ om kom først hjem om Aftenen Kl. 7. Det var en dejlig Tur men vi fik kun 5 Ænder til Deling. De 3 har jeg haft at tegne efter og i Dag spiste vi dem. Jeg skal jo saa have 4 Aquareller til Stockholm og jeg skal male dem inden den 15 i næste Maaned [noget af papiret mangler] var ude i dag for at [noget af papiret mangler] mig den Graaand [noget af papiret mangler] talte om sidst [noget af papiret mangler] var desværre gaa [noget af papiret mangler] Vej. Jeg har haft Brev fra Kongstad Rasmussen som paa sin Svoger Hinnés Vegne bad om de maatte faa den store Aquarel med Tagene, det samme Motiv, som Oljemaleriet, til en Udstilling i Dresden, som Hinné nok er Kommisær for, og den skal nu sendes derned. Jeg var nede i Haven i Dag, al Sneen er borte nu, og Gækkerne er lige ved at springe ud [noget af papiret mangler] moder at den [noget af papiret mangler] har staaet inde [noget af papiret mangler] er ved at [noget af papiret mangler] op alle sam[noget af papiret mangler] Kejserkronerne kende jeg endnu ikke noget til. Fuglen som jeg har fortalt Dig om har jeg ladet flyve ud i dag, det Svin, den var blevet helt fed nu. Nu vil jeg slutte med mange af de allerkærligste Hilsner, og ydmyge Bønner om at høre snart fra min Kæreste
[noget af papiret mangler] Johannes Larsen

Omtalte genstande

Johannes Larsens akvarel med tage. Samme motiv som det indsatte oliemaleri.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Anna Syberg (Hønset) var, før hun blev gift, ansat ved Den Kongelige Porcelænsfabrik.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien