Menu

Fynboerne

1908-06-30

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen sender Alhed 200 kr. til diverse regninger. Han har besøgt flere mennesker i København.
Larsen låner et billede af krager ved slusen af Oppermann, for han vil prøve at litografere det. Han traf Olaf Brahm, som ville bytte en trykpresse for et billede, og Larsen vil spørge Hendriksen (xylograf), om pressen er noget værd.
Karl og Marie Schou vil komme til Kerteminde inden længe.

Transskription

[Fortrykt brevhovede]:
København d. 190
[Logo]
V. Winkel & Magnussen
Højbroplads 7, 2. Sal
Telefon 1168

[Indsat med håndskrift]: 30/6 8

Kæreste Alhed.
Jeg sender Dig nu 200 kr paa en Anvisning, (Pod= som Du kan anvende til de mest trykkende Steder, Skræderen i Odense, Skrædder Nielsen Fru Andersen, Sofus Anders Klat o.s.v. Jeg har boet hos Luds i Nat, været hos Lithografen, Hendriksen, Henrichsens Oppermanns, Brandt, spist Frokost med Niels Skovgaard i Bræddehytten. Det store Billede er nok sendt, Kassen kom alligevel frem, den havde været i Jylland. Jeg spiser til Middag hos Oppermanns i dag og laaner Kragerne paa Slusen hos ham, jeg vil prøve at lithografere det i Mrg. Jeg traf Olaf Brahm og hans Kone i Sporvognen da han kørte ind i Morges, han tilbød mig en Presse, som han mente var til Træsnit for et Billede jeg var med oppe at se paa den og vil nu spørge Hendriksen om den er til noget og hvad den er værd jeg tegnede den og skrev Firmanavnet op. Jeg var inde hos gl. Schous det lader til at Schou & Marie tænker paa at komme til Kjerteminde inden længe. Jeg skriver i Aften for at høre naar og hvordan jeg kan træffe dem. Mange Hilsner til Jer alle sammen.
Din
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johannes Larsens billede af krager ved en sluse. Billedets ejer var tilsyneladende maleren Oppermann. Larsen vil omsætte det til litografi.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til DKB af Larsen-familien