Menu

Fynboerne

1927-02-23

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har modtaget adskillige nye bestillinger fra Kunstnersamfund mm.

Transskription

Kjerteminde 23 Febr 1927.

Kæreste Alhed!

Tak for Brevet i Dag. Som Du ser af vedlagte Der var her, eller kom den Dag jeg kom hjem, har Kunstnersamfund udbedt sig Ederfuglene og Hjorten og anmeldt et Par andre Blade indeholdende Geirfuglene (Alliker) Pelikanen (Pelikane) Fiurene (Uhrfugl) Rypen (Ryppe) syngende Lærke og Sortspetterne (Sortspætte). De to første, Ederfuglene og Hjorten sendte Puf strax. Vi sender altsaa kun Sneppen i Dag. Ja vi kan for Resten godt sende Bekkasinen i Dag ogsaa hvis Du har aftalt dette med Axel Jørgensen. Jeg er nu holdt op med "Bagvejene" , maaske piller jeg en Gang senere ved den, men stort anderledes bliver den ikke og jeg kan nu ikke holde ud at sidde og fedte med den mere. Hermed et Brev fra Lytzhøft der kom i Dag. Nu kan Du jo selv snakke med ham og høre om den Nevø kan give 50 Kr. for Stykket naar han nu skal have flere. Der kom en meget fin Bog fra Xylografen i Forgaars, "Kjøbenhavnske Billeder" indbunden i Pergament og med Guldsnit. Jeg skriver nu og takker ham. Puf er nu færdig med at trykke, men har i Sinde at tage nogle Stykker af hver af alle de Stokke vi har, med det samme han er i Gang. Frøken Andersen fejler ingen Ting og de har vasket i Dag. Elle har det bedre og vilde have været op, men Dr. Hviid har raadet hende til at blive liggende et Par Dage til. Det lader ikke til at Puf vil den Tur til Kjøbenhavn. Mange kærlige Hilsner fra os begge
Din
JL.

P.S.
Puf siger han kan ikke komme
JL

Omtalte genstande

Seks af de indsatte værker er skannet fra Johannes Larsen, træsnit, raderinger og litografier. Hans Reitzels Forlag 1962. Eftersom Johannes Larsen brugte de samme dyr som motiv mange gange, er det muligt, at det ikke er netop de her indsatte stykker grafik, som han omtaler i brevet.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det nittende Aarhundrede. Foreningen Fremtiden 1924-1927.
Det er uvist, om det er maleren og professor ved Kunstakademiet, Aksel Jørgensen, som Johannes Larsen beder Alhed vise nogle tryk.

Kerteminde

__

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien