Menu

Fynboerne

1927-02-17

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

JL og flere andre i huset har været sengeliggende i flere dage med influenza.
Puf har fået en flot, tam ederfugle hun, der spankulerer rundt i haven sammen med en han ederfugl
JL er i færd med at læse islandske sagaer.

Transskription

Kjerteminde 17 Febr 1927.

Kæreste Alhed!

Ja der er ikke meget at meddele. Tak for Dit brev! Jeg syntes i Gaar jeg havde det godt nok til at staa op, men efter tidligere Erfaringer blev jeg alligevel liggende og stod først op i Dag. Til min Skuffelse var jeg alligevel for sløj til at bestille noget, men tror Forkølelsen er ovre, for denne Gang. Frk. Jensen der laa af Influenza er oppe i Eftmdg. Elle havde i Gaar høj Feber og Dr. Hviid har været der i Dag og siger det er Influenza. Puf har faaet en dejlig ung Ederfugle Hun der gaar derude sammen med Hannen og spiser godt og er ligesaa tam. Puf har skudt en stor Rotte derude i Dag, den blev smadret paa Midten og Ederfuglehannen har ædt det meste af den. Madsen har været her med Trykning og jeg skal nu til at signere dem. Kan Du bede Lysse sende den Saga han tog med; han kan jo læse i [..........] jeg savner meget Kortet der er i den, nu jeg læser de andre, som jeg forøvrigt er omtrent færdig med. Mange Hilsner ogsaa fra Puf og Kjeld. Mere i Morgen.
Din JL.

Fakta

Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien