Menu

Fynboerne

1939-06-05

Afsender

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen ønsker tillykke.
Han har været ude at sejle ved Sveriges og Danmarks kyster med tre venner.
En stork har ædt alle guldfiskene i den ene dam på Møllebakken.
Fuglen, som Peters far har set, er en blå kærhøg.

Transskription

Kjerteminde 5 Juni 1939.

Kære Peter!
Til Lykke! jeg ser af Din fars Brev at det var Din Fødselsdag d. 27. ds. Den Dag var jeg paa Hveen hvor vi spiste Frokost og sejlede videre til Höganäs, hvor vi overnattede og næste Dag startede vi om Morgenen for at sejle til Hallands Väderö, men maatte vende om ved Spidsen af Kullen paa Gr. af Storm [skrevet over linien ”paa Gr. af Storm”] og sejle tilbage til Höganäs hvor vi tog en Bil til Arild og spaserede derfra over Kullen til Mölle, hvorfra vi tog Bil tilbage. Næste Morgen sejlede vi i fint Vejr til Väderö og gik Øen rundt før Frokost og sejlede saa til Helsingør og næste Dag til Kjøbenhavn, hvor jeg lige naaede et Lyntog, saa jeg kunde komme hjem om Aftnen. Jeg var inviteret til Turen af Holger Hendriksen der har en Lystbaad sammen med Professor Bjerrum og Overlæge Chievitz der ogsaa var med og en Gæst til foruden mig. Her kommer en Stork og æder vores Guldfisk, efter at have tømt Dammen ved Flagstangen er han begyndt paa dem udenfor Dagligstuevinduet, dem der er for store til at han kan sluge lægger han paa Havegangen og saa sætter vi dem ud igen, men det drejer sig kun om 3. Vi har sat et Hjul op paa Værkstedsbygningen til ham, for han plejede at sidde paa Elles Skorsten. Du kan fortælle Din Fader at den Rovfugl han har set er en blaa Kærhøg ♂. den er hvid med lyst maageblaat Hoved Ryg og Forvingen og sorte yderste Svingfjer. Vi har det godt allesammen og her er varmt og tørt og vi længes efter Regn, det gør I vel ogsaa.
Mange Hilsner ogsaa til alle de andre fra
Din Farfar.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje