Menu

Fynboerne

1939-02-06

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Johan Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har åbnet akvareludstilling hos Winkel & Magnussen.
Han besøger en masse mennesker i Københavnsområdet.
Larsen overvejer, om han skal tage med Johs. V. Jensen til Amrika.
Andreas/Puf og Elses pige fik navnet Thora.

Transskription

[Fortrykt:]
[Logo]
V. WINKEL & MAGNUSSEN
KUNSTHANDEL & KUNSTAUKTIONER
HØJBROPLADS 7
TELEFONER: 9600 & 9602
TELEGRAMADRESSE:
GUARDPRINT

København K.
[Håndskrevet:]
6 Febr. 1939.
Kære Lysse!
I Torsdags aabnede jeg en Aquareludstilling her. Jeg vedlægger en Katalog med det til Dato solgte der beløber sig til 5 Stk daglig de 3 første Dage. Der var aabent i Gaar Søndag, men der sælges jo ikke paa Helligdage og da jeg ikke har talt med Nielsen der passede den ved jeg ikke om der har været nogle Mennesker. Jeg var hos Magisterens. I Aftes var jeg hos Einar Mikkelsens og i Dag skal jeg til Frokost hos Overlæge Holm i Charlottenlund derefter til [Ta]ndlæge og saa til Middag hos Kemp i Rungsted. I Mrg skal jeg til Middag hos Swane, Leo altsaa og paa Torsdag hos Fru Karl Schou, der lige har aabnet en Udstilling i Kunstforeningen af Schous efterladte Billeder. Jeg spekulerer lidt paa at tage med Johs V. og Else til Amerika men jeg kan ikke bestemme mig. Elise og Kylle var her i Lørdags. Puf og Elses lille Pige kom til at hedde Thora. Jeg synes nu det vilde have været morsomt om de 2 var kommen til at hedde det samme. I skal senere høre noget mere om hvordan det gaar her. Mange Hilsner til Jer alle sammen
Din Far.
[Tegning]

Omtalte genstande

Johannes Larsen har solgt akvareller hos Winkel & Magnussen

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Det vides ikke, hvem Nielsen, som passede akvareludstillingen, var.

København

Adresse er påtrykt brevpapiret

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje