Menu

Fynboerne

Forsommer 1892

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Der var dejligt på Hvilan. Alhed m.fl. rejse lørdag og var først et par timer i Malmø og derefter på Hvilan. Doktoren og Fruen var ikke meget hjemme, men Alhed havde det rart med de øvrige beboere og besøgte også Molles tante og hendes mand.
Alhed var tilbage på Værnehjemmet til the. De første dage på Værnehjemmet og fabrikken var ikke så vellykkede. Arkitekten roste dog Alheds aspargesmotiv og forsvarede det overfor kritiske gæster.
Bedstefar spiser slet ikke asparges i år. Han er en smule bedre og uden megen kløe.
Alhed håber, at hendes mor m.fl. kommer lørdag.

Transskription

Værnebo Torsdag

Kære Moder!
I har vel nok ventet Brev fra mig i et Par Dage, det er jo allerede c. ["c." indsat over linjen] 8 Dage siden, at jeg rejste hjemme fra, men disse Par Dage at ["at" overstreget] jeg har været i København er løbet saa hurtigt, at jeg først nu finder et belejligt Øjeblik. - Du kan tro, der var dejligt paa Hvilan; vi tog af Sted Lørdag Form. med 11 Baaden, efter at jeg først havde været hos Bedsteforældrene med Sagerne; det var virkelig en Smule bedre med Bedstefader, Kræfterne ere ikke saa usle, som de har været, og af og til har ["har" overstreget; "er" indsat over linjen] er han helt fri for Kløe. - Vi var et Par Timer i Malmø og tilbragte her Tiden med at drikke Chokolade, bese Byen og Kong Oscars Park. Da vi kom til Hvilan, var Doktoren og Fruen nylig rejst til Skanør, hvorfra de først rejste ["rejste" overstreget] kom tilbage Søndag Aften, saa dem saa jeg ikke meget til. - Husets øvrige Medlemmer syntes jeg udmærket godt om; de ere vist næsten ligesaa elskværdige som Molle og Doktoren allesammen. Vejret var jo desværre saa daarligt, at vi mest holdt os inde, vi tilbragte den meste Tid med at danse i Gymnastiksalen. Lørdag Eft. blev vi inviteret hen hos Molles Tante og hendes Mand (Cand. Larsen) (der have indlogeret sig i en Bondegaard ved Siden af Hvilan) - for at drikke sv. Punsch. Om Søndagen kom Täcklund, som jeg syntes udmærket godt om, han blev der til Mandag Eft. , hvilket ogsaa Persson og jeg gjorde. Jeg tog hjem med 6 Baaden og kom hertil Kl. 8 1/2 til Thé; men Værnehjemmet smagte ikke rigtig godt de første Dage, og den første Dag paa Fabriken gik heller ikke videre strygende for mig; nu gaar det imidlertid godt igen, jeg har begyndt paa mit Aspargesmotiv, Arkitekten saa det i Dag, og sagde at det var et rigtig godt Motiv! Direktøren kom i Dag med en hel Del fremmede, der skulde vises om, de tog sig den frihed at le ad mine Asparges, men Direktøren forklarede dem med Kendermine, at det jo gjaldt om at finde Kunsten i Naturen!
De andre var forfærdelig glade ved Kagen og sender mange Taksigelser! - I Gaar var jeg til Lawntennis og bag efter henne at høre til Bedstef. Asparges kan han slet ikke lide i Aar, Kyllingerne havde han kun ["kun" indsat over linjen] spist af et Par Gange, men Kiksene og særlig Tvebakkerne spiser han stadig af og de smager ham. Han var i Seng, saa jeg saa ikke ham selv.
Dine Støvler ere besørgede, de havde ingen færdige, men jeg afhenter dem Fredag Aften. Saa haaber jeg, at I kommer Lørdag Aften, jeg beder i alle Tilfælde om en Partnøgle og gaar over og efterser Toget. - Brandt er her og sender mange Hilsner. - - - Er det brune Kommodetæppe rent? saa vilde jeg meget gærne have det herind, da min Kommode er saa ramboneret.
Mange Hilsner til eder alle hver især ogsaa paa Gelskov.
Al.

Omtalte genstande

Alhed Larsen maler på Porcelænsfabrikken på et aspargesmotiv.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Torsdag". Alhed Larsen arbejder på et aspargesmotiv på Porcelænsfabrikken. Bedstefaderen bryder sig ikke om asparges "i Aar". Asparges må have været i sæson på tidspunktet, hvor brevet blev skrevet - altså forsommer/tidlig sommer.
Både Direktøren og Arkitekten er nævnt. Fra 1891 var arkitekt Arnold Krog tillige direktør på Den Kongelige Porcelænsfabrik.

Alhed Larsen boede i de første dage i København på Værnehjemmet Bethania. At hun i brevet har skrevet Værnebo er nok en fejltagelse. Hun blev 20. november 1890 antaget som lærling ved Den Kongelige Porcelænsfabrik og begyndte 1. december.
Hvilan var og er en skole i Sverige.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2173

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer