Menu

Fynboerne

1885-01-08

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens mor beder til, at han skal bruge de evner, som Vorherre har givet ham. Fuglen med det dårlige hoved er blevet aflivet, og den grønne skal slippes fri. Adolph spørger ofte efter Johannes.

Transskription

[påtrykt:]
J.A. Larsen.
Kjerteminde.

[Håndskrevet:]den 8 Januar 1885

Kjære Johannes
Vi kom lykkelig og vel hjem igaar fik 2 Mennesker der skulde til Kjerteminde med op at kjøre, -- Nu længes vi blot om jeg faar Brev imorgen fra dig oh min lille Ven hvor en Moder dog kan bede hjærteligt, Herre bevar det elskede Barn fra alt Ondt og giv ham et reent Hjærte saa Du kan glædes ved ham, ja min lille Ven gjør dit til at vi altid kan have Glæde af dig gjør din Pligt i Livet og brug de Evner vor Herre har givet Dig til Herrens Ære og Du skal see det skal gaa Dig godt.
Den lille Fugl med det daarlige Hoved kunde ikke gaa i Fred og saa blev Fader og jeg enige om at den skulde have sin Frihed – og hvis Du vil give mig Lov til at den grønne maa gaa ud at leve i Frihed sammen med sine lige saa gjør Du mig glad Johannes – saa længe vil jeg lade den gaa og du skal tro den vil blive passet og det er jo kun dog et Øjeblik at Adolph vil græde over Tabet
Jeg skal nok faa kastet Mad ud til de frie [måske mangler noget af teksten]
Træt skal komme ud og alting i Orden. Vores Skole her er nu begyndt og Adolph vil være flittig med Læsningen for at Du kan høre ham læse naar du kommer hjem igjen han spørger mange Gange er Johannes hos Benne nu og skal han ogsaa i Skole nu
Her kom nu Brev fra Dig Du Kjære og saa vil jeg vente om der er noget at svare Du er saa sødt
Lev vel
Og de kjærligste Hilsner fra din Moder

Kjærlig Hilsen fra Georg Larsen
[tidligere medarbejder har tilføjet: uden paa Konvoluten]

Fakta

PDF
Brev

Da

Dato i brev

Kerteminde
København
  • Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien