Menu

Fynboerne

1895-5

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

IA Larsen er i Sverige. Der er travlt på savværket. De skal save 20000 kubikfod for Molander. Familien Kabbels er rejst fra Bogota.

Transskription

Mandagmorgen
Kjære Christine
Her har været Brev fra Fader lutter Forretning som ikke kan interessere dig. Et lille med fulgte fra Marie som jeg maa sende Drengene de hyler for at faa Besked. De har det fortrinlig derovre Fader er ret i sit Es der saves Nat med Dag. De kommer hjem sidst i Ugen haaber De. De skal save for Molander 20,000 Kubikfod.
Du er vel lige klog men nu skal jeg sige Dig noget Du kan forstaa Fru Olsen var inde igaar og melde mig at Kabbels er rejst fra Bogota skriv det dog ud til Christine Anna skal gaa til Præst her i Byen saa hun faar hendes Selskab hele Sommeren De maler og tapetserer derude saa det staar efter og er flyttet ovenpaa at bo
Her var Brev fra Johannes det kom godt derned Hilsen fra Peder send ikke Oppermanns Bog den har Syberg
Lov mig saa noget Brevpapir – det hele Brevet
Naa min lille Ven giv Lykke til din Gjerning og lad mig om et Par Dage vide hvordan det gaar
Vi ere raske og ved godt Mod – lægger Tøj sammen og skal rulle Onsdag
Hils Alle i Huset
Din trofaste Moder som beder for Dig

Fakta

PDF
Brev

Da

Christine bor på Sophienlund. Det gør hun i forsommeren 1895, da hun er på vævekursus i Dalby.(Birgit Bjerre: Christine Swane - Kvindelig maler i mændenes verden, Johannes Larsen Museet 2003).

Kabbels er muligvis Cappelen. Det er uvist, hvem Peder er.

Kerteminde

Fremgår af teksten i brevet

Scheelenborg, Sophienlund

Adresse på kuvert

Kerteminde Egns - og Byhistoriske Arkiv