Menu

Fynboerne

1892-02-05

Afsender

Christine Mackie

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Christine savner brev hjemmefra, men der har vel været travlhed pga. Ellens rejse.
Alhed har skrevet. Det lader ikke til, at hun og Studenten får hinanden. Folk har snakket så meget, og det har vist skræmt ham væk. De to passede ellers godt sammen.
Christine har været i kirke for at opleve Biskop Clausen.
Christine har været til to koncerter. Den ene var ikke vellykket, men den anden var glimrende.
Lægen siger, at Christine må tage bromkalium, når nætterne bliver for "livlige".

Transskription

Vestergade 58. 5/2 92

Kæreste Mor!

Jeg kommer lige nu hjem fra en Spaseretur langs Stranden, der er så aldeles yndigt nede, især i klart Vejr; nu skal jeg se at få skrevet til dig, at det kan komme af Sted i Aften; jeg undrer mig for Resten over, at jeg ikke har haft Brev endnu hjemme fra, siden jeg skrev sidst, men jeg har slået mig til Ro med, at Elle jo skulde rejse d. 3die, er hun kommen til det, så har der vel været en hel Mængde at sørge for, inden hun kom af Sted; jeg skrev et langt Brev til hende, som jeg sendte d. 1st, og som var bestemt til at skulde ligge der til hende, når hun kom; jeg kan ikke vide, hvordan det bliver nu for dig, du kommer vist til at savne hende; er den ny Pige flink?
Fra Alhed havde jeg igår et langt Brev; hvad hende og Studenten angår, så vent endelig ikke noget fra den Kant! De to får ikke hinanden - i alt Fald for det første! Alhed har sagt for ikke ret længe siden, at dersom ikke Folk havde blandet sig ind i den Sag og ved deres Snakken havde kyst dem - især ham, så havde de fået hinanden, men nu var og blev deres Forhold forkludret - trods alle Forsoningsbreve! For Resten så har jeg al Tid syntes, at dersom Alhed overhovedet skal have nogen - hvad jeg egentlig ikke er videre stemt for - så kunde hun da aldrig i sine Dage få nogen bedre end ham, jeg synes, de måtte passe så sjælden godt sammen. Men det er da for Resten unyttigt at drøfte den Ting.
Trods mit faste Forsæt var jeg alligevel to Gange i Kirke i Søndags, Sagen var, at Biskop Clausen talte i Frue Kirke om Aftenen, og da det jo er noget, som sjælden sker, vilde jeg nok op og se, hvordan sådan en ser ud; å, hvor han dog er dejlig at se på, den gamle Mand; han skal også være dejlig at høre på, men det kan jeg ikke rigtig dømme om, da jeg var så oplagt til at falde i Tanker den Aften.
Jeg har i denne Uge begået en forfærdelig Flothed, jeg har næmlig været til to Koncerter, som desværre var to Aftner i Træk; den første var af "den konservative Vælgerforening" og blev givet af Folk her fra Byen og en Barytonsanger, Kornelius Petersen, som nok skal debutere på det kgl. Teater til Efteråret; først spillede et par unge Piger 4hændig Ouverturen til "Barberen i Sevilla" - ikke videre godt; så sang han Sange af "Carmen", "Faust" og et Par af Heise bl.a. "Der var en Svend -" han havde en køn Stemme; en Fru Meyer sang med en aldeles nydelig Mezzosopran forskellige Sange, og de to unge Piger spillede hver 2 2hændige Numre, men jeg syntes ikke, det var godt; jeg kendte for Resten det meste både Sang og Musik; den Aften kostede 35 Øre, den næste var mere kostbar, den kostede 2 1/2 Kr, men det var den sandelig også nok værd; der spillede Anton Svendsen, Neruda, Chr. Petersen og Holger Møller; de spillede først en Kvartet af Tschaikowsky - den var glimrende og blev selvfølgelig spillet fuldstændig dejlig, å, hvor Anton Svendsen dog spiller, det er næsten til at blive halvtosset over sådan Musik; han spillede solo af [ulæseligt ord], Braunstein fra Odense akkom-
[brevet fortsætter øverst på side 1, på tværs:] pagnerede på Flygel; så sang en Fru Alena Allen nogle dejlige Sange af Heise og en Arie af "Don Juan" hun havde en dejlig Stemme og sang så rent, som man sjælden hører nogen synge; hun sang én extra, Anton Svendsen spillede også et lille brillant Stykke extra, tilsidst spillede de en Kvartet af Haydn. Jeg havde rigtignok ikke tænkt mig, at jeg i Århus skulde få sådan en Aften, sådan Musik har jeg ikke hørt siden Musikfesten i København 1888, Gud ved, hvornår jeg igen skal høre noget lignende. - Igår var jeg hos Doktoren og spurgte ham, om jeg måtte bruge noget Bromkalium, når Nætterne blev mig for livlige, det måtte jeg nok, jeg skal tage det i Pulvere på 1 Gram, 2 Pulvere inden jeg går i Seng. Doktoren hedder Grauer og er en flink Mand at tale med.
Nu Slut for denne Gang, jeg håber, der er Brev i Morgen eller i alt Fald Søndag Morgen. Mange Hilsner til jer alle fra din Basse.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Christine Warberg, g. Mackie, opholdt sig den sidste tid af sin uønskede graviditet hos Fru Rasmussen i Århus. Hun var formodentlig lidt i skjul. Bromkalium var et beroligende middel.
Søsteren Alhed Warberg, g. Larsen, var i flere år forlovet med Harald Balslev (Studenten). Forlovelsen blev til sidst brudt.

Vestergade 58

Vestergade 58 er skrevet på brevet. Fra andre breve vides, at der er tale om Vestergade i Århus

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 1907

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer