Menu

Fynboerne

1926-05-28

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er til fin middag på Carlsberg, hvor beværtningen er i top. Forinden er han på skydebanen, hvor udenrigsministeriet er vært. Her får han en bestilling fra en lord Rothschild på et maleri af en australsk kæmpefugl fra Zoo. Han forhandler med zoologisk Have omkring erhvervelse af bl.a. svaner.

Transskription

Kjøbenhavn 28 Maj 1926.

Kæreste Alhed!
Ja i Gaar var vi saa til The og Champagne paa Skydebanen hvor Udenrigsministeriet var vært. Schiøler præsenterede mig for Lord Rothschild, der havde været i zoologisk Have og forelsket sig i den australske Kasuar, som han bestilte et Portræt af, Brystbillede i Legemsstørrelse. Jeg vedlægger en Originaltegning som han overrakte mig til Forklaring, han er ikke videre begavet som Tegner. Om Aftenen var vi paa Carlsberg, først Foredrag og der efter bayerske Pølser og Sauerkraut. Øl og Snaps 2 Cigarer og 4 Cigaretter til hver Kuvert og dækket til 270 bag efter Kaffe og Kager og saa Haven der var illumineret da Mødet var hævet var vi en Del der fik Whiskey eller Øl (mig) eller Champagne. Det var meget vellykket. Men der er absolut ingen af de Mennesker der interesserer sig for Malerier. I Formiddags var jeg i zoologisk Have, med Dr. Stockfleth der tog en Del Billeder af Kasuaren til mig. Vi var hos Direktøren en rigtig flink Mand. Desværre var den ene af de parrede Sangsvaner død og den uparrede bliver parret med den efterlevende, der ruger for Føden og de har 2 Pibesvaner der ikke interesserer sig for hinanden, Paafugle havde de ikke flere af end de vilde beholde. Derimod er deres ene Skovmaar død saa der kan maaske laves en Byttehandel med en af dem. Jeg var saa hos Krog nu er det jo snart Tiden med de Billeder, han var meget glad ved at jeg kom og han vilde gerne have Arkitekten med til Kjerteminde og se de Billeder fra Fiilsø. Saa var jeg hos Kemp. Han har nok Lyst til at tage med derop en Dag. Nu maa jeg se at faa undersøgt hos Lud om Ebbes er deroppe. Og saa for Resten kan Du vist godt forberede Dig paa at rejse herover. Jeg vedlægger 2 Kanonfotografier som Franz Leth tog af mig mens jeg ventede paa Stridfleth udenfor Haven. Du ved han staar der med langt Skæg og fotograferer. Jeg skal med Baronen ud til Ringsted Søndag, delvis Fod[ulæselig], Mad med Middag paa Carlsberg. Lysse er her i Eftermiddag. Han skulde til Examen. Mange kærlige Hilsner Din JL.
Jeg ser jeg har skreven paa 2 Ark.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

En kasuar er en australsk kæmpefugl, der ikke kan flyve, men i stedet bevæger sig hurtigt på landjorden, op til 50 km i timen i tæt skovterræn, der ellers næsten er ufremkommeligt for mennesker. Fuglen kan blive op til 2 m høj og veje op til 58,5 kg. Dens våben er de skarpe kløer på begge fødder.
Det er uvist, hvem Ebbes er.

København
  • Filsø
  • Kerteminde
  • Ringsted

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien