Menu

Fynboerne

1884-10-25

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Lillebror Adolph Larsen har solgt en gedebuk til nogle mænd fra Hindsholm. Nogle drenge har været på fuglejagt i haven. Vilhelmine Larsen er glad for, at Johannes trives på skolen hos Schwartz.

Transskription

Kjerteminde den 25 84
10

Min kjære Johannes
Nu flygtede jeg op paa Skolen for at faa en Passiar med Dig. Tak for dit Brev iaftes, længes Du min Ven saa ere vi ikke mindre glade naar det kommer et Par Ord fra dig tilsidst kommer jeg vel til at give dig Løfte, baade om de 3 Breve og om nogle Billeder af os; jeg skal forsøge Johannes
Du kjære Barn om det kunde gjøre saa ondt, at det gamle Asyl skulle falde, nej der er ingen Udsigt til det, og vi har det rigtigt godt alle sammen; Børnene ere idag hos Urbans kjæreste, Adolph i Gaarden han er voldsom stor paa det i dag, nogle Huusmænd paa Hindsholmen ejer 10 Geder og vilde gjerne kjøbe denne Buk, Fader vilde nok sælge den for han kan ikke lide den ingen Horn har, saa kaldte han jo paa Adolph og spurgte om han var villig at sælge sin Peter han kunde faa 5 Kr for den, han stod jo lidt og betænkte sig, men saa slap han jo at passe den og nu staar den saadan, at han skal forbi Tyren, pludselig ubrød han ”ja det ku ikke være saa tovle en Handel” og hvor vi lo den hele Scene var saa pudsig, han faar nu Sparemærker for Pengene og Sofus har ogsaa en Sparekassebog saa det er meget dejlig, han er bleven saa flink til at gaa i Skole, at det er en Lyst og den lille Fugl skal han nok passe jeg er paa Jagt efter Drenge der gaar ind i vores Have og vil skyde Fugle
En rendte fortæller de mig med en Bogfinke jeg vil da haabe det ikke er den gamle, Marie Svenskers Dreng var jeg efter og talte saadan for, at han lovede at brænde Bøssen og sørge for Fred paa Haven om det nu lykkes
Pastor Vinthers var her til Ingeborgs Bryllup og han var henne i Skolen men kunde ingen kjende uden Vilhelm Nielsen og Algren, har jeg fortalt Dig at min gamle Lærer Pastor Heins var her og var saa glad ved at see hvor godt vi boede og dit Billede viste jeg ham men det har jeg vist fortalt Dig det gaar jo rask for Dig hos Schvartz men er han fornoget med Arbejdet og fortæl mig Johannes, er han Din eneste Lærer der, ja vær flittig mit Barn og brug Tiden, medens du er ung du siger Dagen er besat for dig ja det er godt Johannes, og tak Gud Fader om han vil give dig Helbred og Evner til din Udvikling, hvor mange maa ikke, ja de fleste arbejde som Malerdrenge i 4 til 5 Aar og saa kun tegne Vinteraften paa Akademiet
Du lever i et smukt godt kristeligt Hjem og efter endt Daggjerning hvile ud ved god Samtale eller Læsning vælg gode Ting der kan forædle din Aand, ja Gud ske Tak han lægge sin Velsignelse til Din Gjerning mit Barn, saa Gud faar Æren, du Gavnet og dine Forældre Glæden, jeg tænker du faar dette naar du kommer fra Kirke for jeg tænker det bliver dig en Fornødenhed at bruge Søndagformiddag til at takke og høre et godt Ord til Fader for den kommende Uge Jeg er glad ved at Klauman er saadan et rart Menneske for det er vel nu til November at Møller rejser, saa bliver du ene mit Barn som du ønskede, Frøken Bendal skrev, at hun skulde bort men ikke hvor, saa du skal ingen Ting omtale ifald du ikke har hørt det –
Faders Fødselsdag er 12 December
Lev vel min lille Ven hils Alle

Du hilses dog allerkjærligst af din trofaste Moder
Hilsen fra Alle

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Pastor Vinther og pastor Hein har muligvis begge tidligere undervist på Kerteminde Skole.
Møller har muligvis delt værelse med Johannes Larsen på pensionatet hos frk. Bendal.

Kerteminde
København
  • Hindsholm

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien