Menu

Fynboerne

1924-01-07

Modtager

Louise Brønsted

Dokumentindhold

Alhed Marie Brønsted ligger igen i sengen efter uheld på skøjter, som hun dyrker ivrigt flere gange om ugen med Larsen- og Syberg sønner og flere andre. De stræber efter at blive dygtigere. Der bliver også til til at gå til koncert og spille bridge. Alhed Larsen har problemer med at få inddrevet flere tilgodehavender.

Transskription

Mandag.
7-1-24

Kære Muk!
Hvis Bes har Tid og Lyst er hun velkommen herovre. Hun maa endelig tage Skøjter med. Lad hende rejse lige med det samme – det bliver sjov! (Su. strax)

Jeg er jo Invalid og har derfor lidt Tid til Brevskrivning o.l. At jeg er invalid vil sige at jeg har slaaet mit Knæ igen, saa det er hævet op; men jeg har til Gengæld lært ”norsk Kæde” og er derfor ikke særlig ked af at blive hjemme i Dag - Nu skal jeg give dig et kort Resumé af de forløbne Dage: Torsdag gik Puf og jeg paa Isen og traf Rille Syberg der ude; han løber lige saa godt paa Skøjter som han spiller Tennis. Vi løber sammen Herresving og Spring; det er morsomt. Sagger var der ogsaa. Om Aftenen var Puf og jeg nede hos dem til Radiokoncert. Det var Sagger der stod for Koncerten. Han stod som [Ingeniør?]. Vi fik Vin og Chokolade. Fredag fulgtes jeg ud til Taaby stranden med Anton Hinke. Der er en ½ Times Gang derud, men vi gik hurtigt hjem da Vejret var ækelt og min Fod begyndte at blive daarlig igen. Om Eftermiddagen var Rille og Sagger her til Kaffe og Rille tegnede den norske Kæde til mig. Om Lørdagen tog jeg Tegningen med ned paa Isen for at øve mig, men kunne ikke løbe for min Fod. Søndag lærte jeg saa ”norsk Kæde”. Peter Klokker var ogsaa derude. Han løber godt og øvede sig ogsaa paa norsk Kæde. Han taler om at overveje Aftentur derud og invitere Puf og jeg med, - Lysse var hjemme og vi spillede Bridge om Aftenen. Vi havde bl.andet et smart Spil: Tante Be har (mindsanten) baade Es, Konge, Dame, Knægt, Hjærter, Mareje havde Konge, Dame, Knægt, 10, 7nde i Klør. Jeg fik Spillet paa 6 Hjærter, men Mareje var dybt forarget over saadan en høj Mælding.
Jeg er ogsaa ved at lære at spille L´hombre.
Tante Be har ligget i Sengen af Forkølelse, og Putte har haft ”Muskel reumatisme” og taget 4 Pulvere i Løbet af en Nat.- Puf er blevet en ivrig Skøjteløber og gør sig paa Sving 8 Tal og L.
Tante Be siger hun savner meget de Penge, baade dem fra (til) Tante Marie og de andre. – det var det mindst morsomme!
Hilsen til jer alle.
Lomme.

P.S. Nu haaber jeg at Bes kommer.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dato fremgår af brevet.

Området ved Odense Fjord, som på Johannes Larsens tid blev kaldt Taaby Strand, kaldes i dag Tårup Strand.

Kerteminde
  • Møllebakken 14, 5300 Kerteminde, Danmark

Kopier findes på Johannes Larsen Museet.

Nej.

Kopier af brevene givet til Johannes Larsen Museet.