Menu

Fynboerne

Juli, august eller september 1907

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alhed er utilfreds med ikke at få breve nok fra Johannes Larsen, men hun har hørt fra Billy (William Mackie), at de har det godt. Alhed maler lidt, og børnene har det godt. Christine har været til middag. Alhed håber, at Johannes larsen har fået det bedre, for han har virket overanstrengt.

Transskription

Kæreste Lausi!
Du holder mig rigtignok knapt med Breve paa denne Rejse, jeg har kun faaet de Par Ord fra den første Dag, men et Brev fra Billy i Gaar meldte jo da, at I har det godt og at Du har et Par Arbejder i Gang og at I snart tænker at vende hjem. Vi har det godt, men med mit malende bliver det ikke til stort herude, jeg har begyndt paa en lille Farveskizze, d.v.s. jeg kommer vist til at male 2-3 Gange paa den men hvis I allerede kommer hjem Mandag, naar jeg vist ikke et til. – Børnene morer sig glimrende og Børnene [ordet overstreget] Elle og jeg sludre Time op og Time ned. I Gaar var vi paa en Tur nede ved Stranden nede bag Southboston, der var smukt. I Formiddags kom Christine og blev til Middag, hun gik nu for lidt siden. I Gaar et langt Brev fra Mor til mig, alt staar godt til hjemme. Jeg længes efter Dig. Det er dog sært, at man kan gaa og savne saadan et skidt Mandfolk, jeg haaber, Du er kommen til at se lidt rask ud, Du saa noget overanstrængt ud, da Du tog af Sted. – Du fik da mit Brev, jeg afsendte i Søndags eller Mandags. Hils Billy mange Gange. 1000 Hilsner fra Din
Alhed.

Torsdag Eft.

Omtalte genstande

Alhed maler på en lille farveskitse

Fakta

PDF
Brev

Da

Alhed og Johannes Larsen er i USA. De ankom til Boston midt i juni. Sidst i august var ægteparret på en tur i vildmarken sammen. Mens Alhed har skrevet dette brev, var William Mackie og johannes Larsen på tur sammen, mens koner og børn var hjemme. Turen har nok fundet sted i juli, august eller september, for i oktober var Johannes Larsen i New York og arrangere udstilling.

Johannes Larsen og William Mackie er på tur nogle dage i USA, mens Alhed og børnene er hjemme hos Alheds søster Ellen Sawyer og hendes mand og datter i Boston. Christine, Alheds søster, boede også i Boston med sin mand, William Mackie.

Boston

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien