Menu

Fynboerne

1896-02-09

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har været til generalforsamling i København, hvor han mødtes med Peter Hansen og Karl Schou. Larsen var utilfreds med maden/forplejningen ved generalforsamlingen.
Peter Hansen og Johs. Larsen spillede bagefter kort hos Karl Schou med Wilhelm Hansen, Bindesbøl m.fl. Han har også besøgt Oppermann. - Godt, at Alhed har fået sin hund igen.

Transskription

Kjerteminde 9 Februar 1896.

[noget af papiret mangler] Deres Brev, som [noget af papiret mangler] i mit sidste ikke skrev mere om min Kjøbenhavnsrejse, var det dels fordi at jeg jo lige var kommen hjem og ikke rigtig kunde samle Indtrykket og dels fordi at det ikke kunde staa paa Papiret uden at overfylde det, det var det jeg sigtede til, for det var egentlig min Mening at jeg vilde have skreven om den, men nu skal jeg gøre mig Umage for at referere saa nøjagtigt som muligt. Altsaa jeg rejste herfra Torsdag Aften og blev modtaget paa Banegaarden af Peter, Schou og Klaks, men vi skiltes temmelig hurtigt da de jo alle 3 skulde paa Vesterbro medens jeg skulde være hos noget af min Familie paa Østerbro. Næste Dag var jeg lide ude hos Schous og derfra hen til Peter for at følges med ham paa Generalforsamlingen [noget af papiret mangler] Aar holdtes paa [noget af papiret mangler] men begyn [noget af papiret mangler] noget tidligere, da vi jo ikke kom til [noget af papiret mangler] før Kl. var over 12 sidste Aar. Jeg kan glæde Dem med [noget af papiret mangler] ikke skal [noget af papiret mangler] Charlottenborg [noget af papiret mangler] 2 Aar til, da [noget af papiret mangler] Arkitekten [noget af papiret mangler] Raad [noget af papiret mangler] har sagt at vi [noget af papiret mangler] Lov til at lade det staa i 98 ogsaa. Der blev ikke vrøvlet saa længe denne Gang saa Kl. var vist ikke stort mere end 9 1/2 da vi begyndte paa Maaltidet, som der for Resten var knebet lidt paa denne Gang, da der var nogle Bæster som havde skumlet over at det var for flot sidste Gang. Kniberiet indskrænkede sig dog til at Bourgognen var erstattet med en billigere Rødvin og at Desserten var strøget, det sidste synes jeg ikke var saa kedeligt, da den vi fik sidst hovedsagelig bestod i nogle Pærer, der smagte omtrent som jeg tænker mig tørrede Agurker, og det første var heller ikke saa slemt da det havde den Virkning at Bourgognen blev ved [noget af papiret mangler] da vi havde [noget af papiret mangler] anden [noget af papiret mangler] saa vi fik [noget af papiret mangler]. Da vi var færdige med at spise gik vi op igjen og fik Kaffe og Likør og Cigarer og endte Kl. 2 ½ [noget af papiret mangler] hvorefter Peter og jeg [noget af papiret mangler] ud i Amalie [noget af papiret mangler] og gi [noget af papiret mangler] Peter hvor jeg [noget af papiret mangler] vi ud til Schous [noget af papiret mangler] saa oppe til Udstil [noget af papiret mangler] Charlottenborg. Om Aftenen var Peter og jeg til L’Hombre hos Wilhelm Hansen sammen med Bindesbøl, Susette Skovgaard Holten og hendes Mand og nogle flere som De vist ikke kender, der var 3 Partier, jeg spillede med Fru Hansen, Fru Holten og Bindesbøl og tabte kun 30 Øre, det var til Peter som ud paa Aftenen fik 25 Øre af Bindesbøl for at løse ham af. Jeg synes det var temmelig lidt da det vist er omtrent 10 Aar siden jeg har spillet det Spil og i det hele taget ikke interesserer mig for Kort og altid faar saadan nogle kedelige Kort som ingen Ting er til. Den Aften gik jeg ud til min Familie og spiste Frokost der næste Dag sammen med Klaks. Om Eftermiddagen spiste vi til Middag [noget af papiret mangler] var der om [noget af papiret mangler] og næste For [noget af papiret mangler] hos Oppermann og om Eftermiddagen igjen hos Schous. Schou har desværre mistet sine Vikartimer saa de har vist ikke haft [noget af papiret mangler] Indtægt en [noget af papiret mangler] Nytaar [noget af papiret mangler] maler en [noget af papiret mangler] paa Udstill [noget af papiret mangler] til [noget af papiret mangler] male en lille [noget af papiret mangler] han [noget af papiret mangler] talte at han [noget af papiret mangler] lleder [noget af papiret mangler] jeg saa ham et [noget af papiret mangler] forestillede Marie, paa det ene sidder hun i en sofa i Lampelys og det var vist om Dagen, der sidder hun paa en Stol. Saa er der ikke mere om den Rejse, for om Aftenen rejste jeg hjem, men det er vist ogsaa den længste Rejsebeskrivelse jeg har præsteret. Vil De takke Deres Søstre for Brevene! Med Hensyn til Deres Billede tror jeg ikke at De skal klippe noget af men sætte det i Ramme som det er helst i en mørk Træramme tror jeg. Det glæder mig at De har faaet Deres Hund igjen, det havde jeg mærkeligt nok drømt om Natten før jeg fik Brev fra Dem. Min Hund begynder at blive køn men er lidt fed da den ikke bliver brugt, men jeg er nu begyndt at gaa ud i Marken med den hver Morgen før Frokost for at lære den at søge, og jeg har aldrig set at den var saa køn før i Forgaars, som var første Dage jeg var ude med den. [noget af papiret mangler] Det glæde [noget af papiret mangler] men jeg [noget af papiret mangler]

Fakta

PDF
Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek