Menu

Fynboerne

1926 muligvis april

Dokumentindhold

Astrid takker for den udførlige rapport. Hun kan rejse med kort varsel, hvis det bliver nødvendigt. Det er skrækkeligt, hvis de skal miste deres mor.

Transskription

Rossia i stor Hast
Fredag.

Kæreste lille Junge!
Hvor var det dog godt du fik skreven det lange og udførlige Brev til mig – for du kan tro, det er skrækkeligt at være så langt borte fra det altsammen – jeg blev ganske umådelig lettet, da jeg i Frokostpausen ringede hjem – så var dit Brev kommen, og jeg lod Frk. Koch læse det for mig i Telefonen. Når man går sådan og ikke aner, hvad der nu kan være sket derovre, så er det jo ikke til at skrive direkte til Mor – desuden har jeg jo meldt Afbud til de forskellige Fornøjelser, som jeg kunne have skreven om – men hvis jeg nu blot må få gode Efterretninger én Gang til, så skriver jeg til Mor selv. Jeg har ordnet alt sådan, at jeg kan rejse med kort Varsel – har fået Rejsetilladelse herfra – så jeg eventuelt kan rejse med Morgentoget.
Gid det dog må [Skrevet oven over linien: ”gå”] godt, Junge; jeg synes, vi kommer til at elske Mor mere og mere jo ældre hun bliver og det vil blive skrækkeligt, hvis vi skal miste hende.
Nu ikke mere – vi har så forfærdelig meget at gøre nu lige op under den 1ste – hvor godt for Lugge, som kunne rejse derover!
I må endelig blive ved med at holde mig à jour – Brønstedbørnene ringer, når de ved noget.
Hils nu Mor Tusinde Gange – og til dig selv lille Junge fra
Din Dis

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Laura Warberg døde i Kerteminde 10. april 1926. Eftersom børn og børnebørn i hast kom til Kerteminde, var det formodentlig lige op over.

Laura Warberg døde 10. april 1926 i Kerteminde.
Det vides ikke, hvem Frk. Koch var.

Rossia

Firmaets navn er skrevet øverst s. 1

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0274

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer, BB0274