Menu

Fynboerne

1907-05-03

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Fru Kampmann har lejet villaen for 400 kr. Hun og familien vil medbringe en hund og et æsel. Johannes Larsen er velkommen til at besøge Kampmanns, spise middag og få pengene.
Det var slemt med Kunstforeningen, men godt, hvis Galleriet (Statens Museum for Kunst) tager aprilbilledet. Selvportrættet er ikke tørt, men Alhed kan sende det dagen efter.
En hel flok sidder og syr, og Alhed kan ikke finde flere sypiger. - Hun tør i øvrigt ikke sove alene.

Transskription

Kæreste Lavsi!
Det trak meget længe ud inden jeg hørte fra Dig, endelig i Dag kom det. Fru Kampmann kom i Aftes 6.24 og lejede strax, hun var begejstret de giver 400 for de Uger men jeg sagde, at de kunde jo disponere over Huset som de vilde i Sommer. om [ordet overstreget] Hun rejste i Dag 3.10, det var et morsomt Besøg. Du maatte endelig gaa derned til Middag Kl. 6 en af Dagene, ikke i Morgen, men ellers hvilken som helst Dag. Saa faar Du de 400 Kr. og kan snakke med dem om et og andet, de tager en Hund og et Æsel med. – Det var slemt med Kunstforeningen men rart hvis Galleriet tog Aprilaften. Jeg har faaet Kassen, d.v.s. været paa Banegaarden, set den, bedt L. Petersen køre den herop faaet fat i Steen, der nu sidder og venter paa L.P., men han kommer vel. Dit Selvportræt er knap tørt, men i Morgen kan jeg vist tage det. Hvornaar kommer Du hjem? Jeg er noget forsat i det, Lise Larsen syg, Faster Trine og Marie Gross’ og Moder sidder og syr saa godt de kan, jeg har været Kerteminde rundt kan ikke finde en anden Syerske. Stor Fortræd. – Mor rejser vist i Morgen, jeg tør ikke ligge her alene, ved ikke, hvem jeg skal faa til det. – Modbydeligt Vejr. Hils alle hvem Du ser! Jeg er i skidt Humør. Din A.
Skriv nu lidt tit

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Alhed svarer på flere ting, som Johannes Larsen skriver om i brevet 2. maj 1907. Bl.a. om at Kunstforeningen ikke købte. Desuden diskuterer Alhed og Johannes Larsen sagen med at udleje deres hus til Fru Kampmann sommeren over, mens de selv skal til USA.

Johannes Larsen er i København og forhandle om salg af billeder. Larsen-familien lejede deres hus ud i sommeren 1907, mens de selv var i USA.
"Aprilaften" er muligvis billedet Bygevejr i april, som det endte med, at Faaborg Museum købte. Billedet blev netop færdigt i 1907.
Dét, alle kvinderne syr på, er formodentlig rejseudstyr til Larsen-familien.
"Mor rejser vist i morgen": Laura Warberg boede på dette tidspunkt i København.
Det var et tilbagevendende problem, at Alhed Larsen ikke turde sove alene.

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien