Menu

Fynboerne

Januar eller februar 1891

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed grinede af, at forældrene ville vide, hvad der stod i Thorvald Balslevs brev, og nej, det var ikke et frieri. Alhed ved i øvrigt, at moderen ikke er begejstret for Thorvald.
Marie Hansen/Schou kan godt forstå, at Alhed og hendes søstre er som de er, når de har sådan en mor.
Bedstefaderen er meget livstræt og mat, og nej, han skal ikke have en gyngeskammel, for han vil bare falde over den.
Laura Warberg kommer til at savne Ellen. Alhed spørger, om hun vil have Gerda Jørgensen i huset.
Marie Hansen/Schou flytter til den 1. ind i værelset ved siden af Alhed. Alhed Larsen synes, at Marie er prægtig og klog.

Transskription

Kæreste Moder!
Tak for dine to Breve! – Jeg kunde ikke lade være at le, da jeg saa at I havde været nysgerrige efter at vide hvad der stod i Studentens Brev! – I havde maaske gættet paa intet mindre end et Frierbrev? men det var saamænd ikke andet end Svar paa en Lykønskning, som jeg i Følge et gammelt Løfte – havde sendt ham tillige med Marie Hansen! – Du kan da se, at vi ikke har meget med hinanden at gøre, siden han ikke en Gang vidste min Adresse men det er Du vel glad ved; Du har jo flere Gange antydet for mig, at Du ikke rigtig yndede ham!! - - Sækken med det rene Tøj kom i Forgaars; Tak for Viskestykkerne med Navn paa jeg har Iøjeblikket taget et i brug, maa jeg også haver Dugene til Arv og Eje; mit Navn staar paa; og tak for 10 Kroner, den er jeg meget glad ved; jeg fortalte forleden Marie Hansen et og andet om Dig, og hun bad mig da hilse Dig og sige, at hun gav ikke os meget for, at vi var som vi var naar vi havde saadan en Moder! – Nu bliver Fader maaske jaloux, men Du kan trøste ham med, at hvis jeg vilde fortælle noget om ham, fik han nok den samme Hilsen. Jeg var hos de gamle i Forgaars, Tante Mis var der paa Gennemrejse, hun rejser Mandag Morgen. Bedstefader havde det ret godt, men han er frygtelig mat og livstræt. De mente egentlig ikke at han vilde havde [”d” i ordet overstreget] saa meget Nytte af en Gyngeskammel, da han mere gaar og tripper [”?” og ”b” indsat over ordet] om, naar han er oppe, og da han er meget usikker paa Benene, vil han ogsaa let kunne falde over den, som Du skriver. - Du vil naturligvis nok komme til at savne Elle meget, og Du vil jo ogaa faaa det meget ensomt; Nede hos Komtessen talte de forleden om, om Du ikke vilde have Gærda Jørgensen (Hendes Moder er f. Bülow) i, Huset Hendes Moder vil saa gærne have hende et el. andet Sted hen, men hun har ikke Raad at betale, jeg sagde at jeg trode det ikke, men at jeg skulde spørge om det; De talte ogsaa om Gelskov el. Ensomhed? Hun er 16-17-18 Aar og vil gærne tage fat med alt muligt. – Vi blev sammen ude på Fabr! Nolle måtte give tabt. – Jeg har desværre haft en sløj Periode siden Julen men nu gaar den ganske godt igen. --- Mit hvide Skørt og min dito Uldklokke samt nogle Forklæder og en Uldtrøje savner jeg. - - Min graa Kjole er ogsaa nydelig, syt omtr. som den grønne (Lyseblaa) med hvid Vest. – Jeg ved ikke, om jeg har fortalt, at Marie H. flytter herhen i det lille Værelse bag mit, til d. 1ste, det glæder jeg mig meget til, hun er en sjælden prægtig og klog Pige. Poesibogen må vente til næste Gang, ellers bliver Brevet for tungt - Tak de søde smaa for Deres Breve! –
10000. Hilsner til Eder alle hver især fra
Din Alhed.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Det er formodentlig skrevet i januar eller februar 1891, for Alhed er tilsyneladende for nyligt flyttet til København. Hun har haft en sløj periode siden julen.

Alhed Larsen arbejdede på Den Kongelige Porcelænsfabrik.
Ensomhed: Gården hvor Alhed Larsens far voksede op. Også Alhed var født der.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2181

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen