Menu

Fynboerne

1895-03-07

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Fødselsdagsbrev til A.C. Warberg. Det regner i Firenze i karnevalstiden. Alhed har været til marked med karusseller og tombolaer. Hun er ved at male en kopi.

Transskription

[Skrevet på tværs] :Jeg kommer pludselig i Tanker om, at Mor skrev, I skulde være paa Glorup d. 7ende, saa maa jeg nok stile Brevet dertil. Vil Du endelig ogsaa hilse dem mange Gange.

Piazza Donatello 10

Kære Far!
Det er skrækkeligt med de tre Fødselsdage, der ere bunkede sammen paa Haabet i disse Dage, og saa har Berta tilmed opdaget, at der er Uorden i Brevgangen i disse Dage, saa det bliver nok ikke nemt at ramme nogen af dem lige paa Kornet. – Maa jeg nu imidlertid ønske dig til Lykke til d. 7ende. Mor skriver, at Du har det saa godt i Vinter, saa vil jeg rigtignok ønske, at det maa vare ved, saa Du ogsaa kan komme godt over Foraaret. Og saa vil jeg tillige ønske, at Du maa more Dig godt med Dora og Munter. – Der kommer en lille Gave til Dig en af Dagene, men det kan godt være Du ikke vil bryde Dig videre om den. x – Her er ækelt Vejr i denne Tid, meget variabelt men mest Regn og Sjask, de to sidste Karnevalsdage var det desværre skrækkeligt, saa der kunde ikke
[skrevet på langs: x Det er ikke et af mine Malerier]
komme den rette Feststemning over Byen. Der var jo en Del Masker og Konfettikamp men manglede den rette Glans over det. Om Aftenen den sidste Dag spiste vi sammen med Konsulens Beckett og Ring inde i Byen og gik derefter sammen ud til et Slags Marked eller saadan noget, en stor lukket Plads med Karrusel, Tombolaer, Hasardspil, Cirkus, Abekatte, o.s.v. o.s.v. hvor vi gik og havde det rigtig Sjov et Par Timer; Folk var saa grinagtige derude, de fleste i Maskeradetøj. Karussellen var det morsomste, det var storartet Syn at se Fru Pelle, den lille tykke Kugle paa en Hest ved siden af den lange magre Beckett. – Jeg ved ikke om jeg nogen Sinde har fortalt, at her er en Caffé, ”Centrale” hedder den, hvis Ejer har været et Aar i Danmark hos A Porta at lære; der holde alle danske til, og Manden, der taler lidt dansk ser frygtelig mildt til os og favoriserer os. – Næsten hver Dag ved 4 Tiden er der danske,[overstreget: d] ved den Tid lukkes Museerne og de fleste søge [tilføjet: ind] at faa sig en lille Styrkning. Jeg kommer der tit i denne Tid sammen med Ring. Der er saa isnende koldt oppe paa Museet, at det næsten er nødvendigt at gaa ind og varme sig op bagefter. Min Copi morer mig meget og jeg begynder, tror jeg, at faa lidt Bugt men den. Jeg vil vist lade være nogle Dage at gaa paa Skolen for at kunne Kile paa med fuld Kraft deroppe. – Denne Ring er en brillant én, han har været flere Gange ude at spise vor Kakkelovnsmad. Forleden var der nogle Kartofler, som han og Lud gjorde Nar af og som de paastod at kunne lave bedre. Saa blev Resultatet, at de to en Aften skulde lave et Maaltid helt paa egen Haand vist oppe hos Ring; nu skal vi se, hvordan de klare den. Lud betroede os i Dag, at Ring havde foreslaaet ham at de bare skulde købe en Høne [tilføjet: færdig] og varme den i kakkelovnen. Men det er jo Snyderi, saa nu maa vi nok passe paa med dem; Ring praler af at kunne lave Ballemælk men vi tro ikke paa det. - - I Dag er det nok Frk. Jensens Fødselsdag, vi have drukken hendes Skaal ved Aftensbordet, og d. 7ende skulle vi nok drikke ”Fader Bergs” ligesom ogsaa den 6te Elles. Det er rart med den Vin hernede, den vil jeg vist nok savne, naar jeg komme hjem.—Nu maa jeg nok begynde at ruste mig til Afslutningen; jeg kan kun skrive et Ark, da Din Veninde Mdm. Persen skal have Plads til et Billede. - - Dette Brev er nok desværre ikke saa morsomt, som jeg gærne vilde have skreven det til Din Fødselsdag, - men jeg kan ikke gøre ved det, det ligger ikke mere for mig at skrive Breve. - - Men jeg vil bede Dig om at uddele de kærligste Hilsner fra mig Kys, hvor Du synes, det kan passe, da endelig et til Dig selv fra Din Bø.

Fakta

Brev

dansk

Dato på konvolut

Det vides ikke hvem Frk. Jensen er. Munter er en hund på Erikshaab. Dora er muligvis en tjenestepige.
Det er uvist hvad "ballemælk" er. Måske står der Bollemælk.
Albrecht Warbergs bror, Conrad Warberg, var godsforvalter ved Glorup Gods.
A Porta var et spisested på Kongens Nytorv i København.

Firenze
Nyborg, Glorup, Erikshaab
  • Glorup Gods, Nyborg

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Nej