Menu

Fynboerne

1897-02-11

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Christine Larsen er kommet til Johansen-familien.
Johs. Larsen har solgt billede med to unge Urhøns.
Johs. Larsen har besøgt Th. Philipsen i Kastrup.
Han skal tegne nogle flere ænder og lave tegninger til Kjær/Glaskær.

Transskription

Kjerteminde 11 Februar 1897

Kæreste Alhed!
[Tak for] Brevet jeg fik i Dag. I [noget af papiret mangler] Eftermiddags kom jeg [hjem] fra Kjøbenhavn, en [noget af papiret mangler] Smule forkølet, men det gaar vist over til i Morgen. Du ser altsaa jeg naaede alligevel at komme hjem Onsdag, men jeg fik heller ikke talt med Zahrtmann og heller ikke med Oppermann og jeg var heller ikke ude hos Schous. I Søndags traf jeg Klaks og Ellen oppe i Kunstforeningen, hun klagede over, at de vist helt havde glemt hendes Existens, [noget af papiret mangler] Erikshaab, hun hørte aldrig noget hjemme fra, og hun bad mig skælde ud naar jeg en Gang kom derned. Uglen blev saa anbragt hos [Johan]sens, vi var for resten [noget af papiret mangler] omtrent 3 Timer, vi [noget af papiret mangler] slev kørte Postvognen [noget af papiret mangler] i Sneen maatte [noget af papiret mangler] igjennem 2 Al høje Driver for at komme hen til Stationen, men saa maatte vi vente paa Fragt i 2 Timer saa vi naaede da at faa vor Bagage med og at blive nogenlunde tørre. Den første Aften var jeg med Peter og fru Neckelmann i Nørrebro Theater, hvor vi saa Mikadoen og et lille Stykke af Wenzel og Belman, samt Svend Knud og Valdemar. Jeg boede hos Lützhøft. Næste Dag var jeg oppe hos [noget af papiret mangler] Wandel og faa [noget af papiret mangler] for en af mine Tegninger [noget af papiret mangler] havde købt for at [noget af papiret mangler] Til Kunstforeningens [noget af papiret mangler], det var en med 2 unge Urhøns. Derfra gik jeg ud til Philipsen i Kastrup i et henrivende Vejr, stille og Solskin. Der blev jeg hele Dagen, vi var en Tur ude paa Isen, der laa en engelsk Damper og var skruet paa Grund af Isen, som stod helt op over den ene Side. Han bor storartet derude i et gammelt Jagtslot og har nogle dejlige Værelser med høje Vinduer og 7-8 Al til Loftet. Da vi havde spist til Aften i Marketenderiet gik vi op igen og [spillede] L’Hombre med e [noget af papiret mangler] Funktionærer ved [noget af papiret mangler] eller Kalkværket [noget af papiret mangler] vil spillede lige til [noget af papiret mangler] jeg sad med mit sædvanlige Held og tabte 58 Øre i ¼ Ører. Baronen er kommen til Kjøbenhavn i Mandags med hele Familien, men jeg har kun set førstnævnte. I Gaar [ordet overstreget] jeg mener i Forgaars var jeg paa Malerisamlingen med Lützhøft og Lørup, der traf jeg Schou, som vist maa have det temmelig godt i økonomisk Henseende da han havde givet Peter 10 Kr. til mig, som jeg laante ham en Gang sidste Aar, jeg mener Schou. [noget af papiret mangler] Billede saa jeg ikke [noget af papiret mangler] Gang, men Syberg [har] set det og var svært [noget af papiret mangler] for det. Om Aftenen var jeg til Frida Schytte Koncert med Lützhøft, Mutter og Baronen og Uglen og Ellen Johansen, bagefter var vi ÷de 2 sidstnævnte + Magnus henne at spise til Aften paa en Beværtning. Det lille Brev til uglen, som Du skriver om, har hun faaet. Jeg skal nu til at [have] tegnet nogle flere Ænder og saa skal jeg snart til at se hvad jeg kan gøre for Glaskjær, som jeg snart har faaet en del Breve fra. Det er ellers en Bestilling som ikke rigtigt smager m [noget af papiret mangler] vil han have mit [noget af papiret mangler] trykt paa Tallerk [noget af papiret mangler] og det vil jeg ikke [noget af papiret mangler] det til for 50 Kr, da jeg jo aldeles ikke aner om det de i England laver efter min tegning nu bliver til at kende igen. Saa nu vil jeg ønske at Du maa leve vel og snart igen skriver til din Kæreste. Kærlig Hilsen Din hengivne
Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Johs. Larsen har solgt billede med to unge urhøns fra Kunstforeningen.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Kerteminde
  • Kastrup

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien