Menu

Fynboerne

1904-12-12

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen fortæller om Puf og Lysse til IA Larsens fødselsdag. Hun er bekymret for, om Christine Swane snakker med nogen på sanatoriet. Marie prøver at finde noget lærred til Christine.

Transskription

Kjærbyhus
Saa kan vi da faa Æbler afsted i Dag hvor det gør godt at faa noget besørget
Tusind Tak lille kjære Dine for at du lod os see hvor Du nu færdes Du ved nok det hjælper saa godt paa mig naar jeg enten har været paa Stedet eller seet et Billede saa kan jeg see Dig færdes i Alleen eller i Haven, Gud ske Lov jeg synes at mærke at Du befinder dig bedre er der ingen af Menneskerne Du kan synes om og slutte Dig til fortæl mig dog alt om hvordan det gaar dig, kan Du ikke lade Laues vide hvor Du er saa kunde dog de kjærlige gode Mennesker se ud til Dig om det er tilladt at nogen seer til Eder. Jeg havde megen Glæde af de smaa Drenge Marie havde fortalt dem det er Farfars Fødsels paa Mandag, saa maa jeg hellere begynde at samle nogle kjønne smaa Stene til ham, om Søndagen sagde Puf hvad ønsker Du dig i Morgen, Farfar du kan faa lige hvad Du vil have, men det skal være noget som ikke kan slaaes itu, et Øjeblik efter sagde han ryger du Farfar og saa kom de jo ogsaa med hver en Æske Cigaretter. Lysse med en Æske Tændstikker og Puf med en Muslingeskal til Æsken – Du vilde have glædet dig mest over Skoene om vi nu faar Faer til at gaa med dem men vi har dem da! lille Puf var saa henrykt, der var kommen Brev fra goe Tante Mimme i Boston en lille graa Konvolut med røde Prikker. Udskriften lød Puf Kjerteminde Danmark med Frimærke og Poststempel var det ikke morsomt at det kunde naa hertil
Han var forfærdelig sej, der var et Fotografi af Mimis Hund og Onkel Billis "Ben Roska” hedder den og en Beskrivelse hvor klog den er, kan selv gaa og hente sit Halsbaand naar de skal ud at spadsere og gaa til Conditoren hente Chokolade og naar de kommer hjem levere Mimi Pakken og saa sætte sig paa sin Hale og vente til der falder et Stykke af til den. De var hos lige til de skulde hjem i Seng – nu kom Hinke saa maa vi hjælpe ham og se at faa Æblerne afsted nu leder Marie efter Lærred til dig finder hun intet saa maa vi vente til næste Gang Nu vil jeg blot ønske Dig en god Appetit og fortæl os saa din Vægt og hvor meget du skal naa op til, og om hvad Doktoren siger og om du kan lide Peejanoder og om det altsammmen og om I maa synge, ja det er vel godt at synge er der nogen saa raske at de maa arbejde er saa noget om at de kan lære Bogbinderi
Din gamle Moer der altid tænker paa Dig

Fakta

Brev

Da

Christine Swane blev indlagt på sanatoriet i Haslev december 1904. Der refereres til IA Larsens fødselsdag d. 12.12

Laues må være Olga Laus familie. De boede i Næstved.

Kerteminde

Fremgår af brev

Haslev

Fremgår af indholdet i brevet

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv