Menu

Fynboerne

1920-03-24

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alhed ordner pelargonier. Forpagter Højrup har været på afskedsvisit.
Der er blevet sat ståltråd om bassinet.
Fritz Syberg (Baronen) har været på besøg for at høre, om Larsen ville give noget til roklubben.
Der er kommet brev fra drengene.

Transskription

Kæreste Larsi!
Tak for Gaasen, den er kommen i udmærket Behold, Mudi og jeg hentede den paa Banegaarden. Hele Dagen i Gaar tilbragte jeg med at plante engelske Pelargonier. Men tænk, den Idiot til Ernst Jæger havde sendt dem til Faaborg, Ernlund havde faaet dem i Lørdags og ringede det til mig. Det forsinkede dem jo to Dage, men heldigvis saa de da rigtig godt ud. Jeg sled i Vaskehuset og Lomme hjalp mig med at rense Potter o.s.v. Forp. Højrups var her paa Afskedsvisit, nej det sagde jeg vist i Telefonen. Det er en nu sat Staaltraad om Bassinet, - Graaænderne gaar rundt om det og ser skuffede ud. Jeg tror Anden er ved at lave til Rede, den er borte længe ad Gangen. Jeg har haft en lang Visit paa 2 Timer af Baronen i Dag, han var saa sød. Han vilde høre hvad Vi vilde give til den Roklup, Otto A. havde sagt, at Du havde lovet at give et Maleri! – Jeg sagde, at Du havde grinet, da du saa det i Avisen, og at det faldt Dig ikke ind, Du vilde give en Bagatel. Endelig i Gaar kom der 4 Breve fra Magisteren, det ene havde været akkurat 8 Dage undervejs. Jeg havde egentlig ventet Brev fra Dig i Dag, men maaske Du venter fra mig. – Alt staar godt til. Jeg bestiller ikke andet end at vande sprøjte og plante om, det er dog et himmelsk Vejr i disse Dage.
Brev fra Drengene i Gaar, de har det godt. – Hegge var her til Aften i Søndags, havde meldt sig, han var rigtig [ulæseligt ord] og gik tidlig. Trautner skriver i Dag at der har været Sygdom bl. Folkene, men nu kommer de, og hvornaar han faar sit Fuglebur. Mange Hilsner og skriv snart hvordan det gaar Dig. Din Alhed

Hils dem alle sammen

Tirsdag

Omtalte genstande

"hvornaar han faar sit Fuglebur": Er der tale om et maleri af et fuglebur?

Fakta

Brev

Da

Brevet er kun dateret "Tirsdag". Johannes Larsen skrevet 23. marts 1920 fra Henne Kirkeby: "Martin er cyklet ned med en Gaas jeg skød i Søndags". Alhed Larsen takker i dette brev for gåsen.
Lomme var fra marts 1920 i huset hos Alhed og Johannes Larsen.

Johannes Larsen er i Henne Kirkeby for at male

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien