Menu

Fynboerne

1920-05-07

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Vejret er dårligt ved Filsø, og Johannes Larsen må male indendørs en del af tiden.
Han er bekymret for, hvordan det går på med svanerne og ællingerne derhjemme.

Transskription

Kirkeby 7 Maj 1920.

Kæreste Alhed!
Tak for Brevet som jeg fik i Dag. Jeg formoder at det Du skriver ska [ordet overstreget] om Vejret skal forstaas ironiskt, i hvert Fald har det her været ganske nederdrægtigt, Kulde Regn og Blæst. I Morges holdt det op med at regne efter at det havde øst Vand ned i 28 Timer uafbrudt. Det er ogsaa noget mildere i Dag saa jeg har været ude og male i Eftermdg. og lagt et af de store Lærreder om i Frmdg, ellers har jeg siddet inde og tegnet med Undtagelse af den første Dag da jeg var ude at se mig om. Det er meget godt med Ællingerne der hvor de er. Jeg er meget spændt paa hvordan det Gaar med Svanerne og om de kan faa lov at være i Fred hvis de gør Æg. Nu Du er rejst faar jeg vel ingen Ting at vide. Du glemte at sende mig det Extrablad med Slutningen paa Historien.
Hils Lysse og sig ham Tak for Fotografierne.
Hils Christine og ønsk hende til Lykke. Skriv endelig hver Dag. Hils ogsaa Puf.
Din Johannes Larsen.

Fakta

Brev

Da

Datoen fremgår af brevet.

Henne Kirkeby Kro

Det Kongelige Bibliotek

Brevet er indleveret på Det kongelige Bibliotek af Larsen-familien.