Menu

Fynboerne

1920-05-11

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Alhed Larsen er sammen med Grethe Sawyer, som skal rejse til Stockholm.
Svanerne slås derhjemme. Johannes Larsen må tale med Frida i telefonen om, hvad hun skal gøre.
Alhed har været syg i maven, og nu har hun blærer på læberne og kan næsten ikke vise sig offentligt.

Transskription

[Resterne af en kuvert med poststempel. Herpå står]:
Maleren Johs. Larsen
p.t. Kirkeby Kro
Jylland Henne St

Kæreste Lavsi!
Jeg sidder i Paraplyen med Grethe Sawyer, der rejser til Stockholm i Morgen, jeg har været hos Max. Nu tager jeg ind med 3 Toget og spadserer med Drengene i det dejlige Vejr. – De har ringet fra Kerteminde at Svanerne slaas saa det bløder. Jeg har bedt Agraren se til dem. Hvis Du mener der er noget at gøre, om f.Ex. Hansvanen maa lukkes inde, saa skriv selv til Frida. Du kunde jo ogsaa sende hende et Telegram om at ringe Henne 4 op paa en bestemt Tid, saa kan Du selv høre Besked og instruere hende. – Du skriver da endelig til lille Gamle, eller rettere har skreven, men Du kunde da sende et Telegram, hvis Du ikke har skreven. Det er en Fandens Pen. – Her er Børnehjælpsdag og en forf. Tumult, her er rædsomt. – Desværre har min Mave været saa skidt og nu har jeg faaet 2 mægtige Blamaser paa Læberne, jeg ser farlig ud, det er væmmeligt at rende rundt med, jeg vilde gærne til Lehn Schiølers, men kan næsten ikke vise mig for nogen. - - I Morgen rejser [ulæseligt] fra Aarhus, jeg har lige siddet og skreven til Kaptajnen paa Skibet om at tage sig af hende.
Masser af Hilsner! Det er dejligt vi nu har faaet godt Vejr.
11-5-20 Din Alhed

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Grethe Sawyer blev i 1920 gift med den svenske maler Kurt Jungstedt.
På hjørnegrunden af Rådhuspladsen og Vesterbrogade lå frem til 1934 Centralhotellet. I hotellets stueetage fandtes Café Paraplyen, som havde fået navn efter den store parasol, som var opsat på facaden til brug for udendørs servering. Raadhuspladsen.dk (lokaliseret nov. 2021)

Henne Kirkeby Kro
  • Aarhus
  • Henne Kirkeby

Det Kongelige Bibliotek

Nej

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien