Menu

Søgeresultater: 145

Efter juni 1927

Albert Repholtz

Johannes Larsen

Repholtz foreslår, at man lader Benjamin Dahlerup eller en anden trykke træsnittene, hvorefter Larsen selv signerer dem…

Omkring juni 1927

Albert Repholtz

Alhed Larsen

Repholtz beder Alhed sige til Johannes Larsen, at han skal underskrive originalen og returnere kopien. Høst & Søn har m…

1927

Johannes Larsen

Johannes Larsen har fremstillet et større antal træsnit til Selskabet for Grafisk Kunst og forklarer fremstillingsmetod…

1927

Johannes Larsen

Johannes Larsen ligger i strid med en mand i Haderslev og bestyrelsen for Selskabet for Grafisk Kunst vedrørende ejersk…

1927-01-12

Fritz Syberg

Johannes Jensen

Syberg har ventet på at høre Johannes V. Jensens mening om "Sagastriden". Han har svært ved at forsone sig med Gunnar G…

1927-01-26

Johannes Larsen

Achton Friis

Johannes Larsen kan ikke finde Samsødagbogen og spørger, om Achton Friis har den.

1927-01-28

Fritz Syberg

Else Jensen, Johannes Jensen

Harald Giersings død var uventet. Alle havde det så godt med ham. Syberg håber, at Besse/Johanne klarer det. Bodil Gier…

1927-02-01

Ellen Reenberg

Christine Swane

En forsinket tak for et maleri. Ellen Reenberg har forgæves forsøgt at ringe til Christine Swane.

1927-02-11

Holger Rasmussen

Peter Hansen

Holger Rasmussen skriver til Peter Hansen om diverse litografier m.m.

1927-02-12

Carl Sofus Fausø

Johannes Larsen

Lærer Fausø er meget optaget af at eje anerkendte kunstneres malerier, og han beder derfor Johannes Larsen om at male e…

1927-02-14

Peter Hansen

Holger Rasmussen

Peter Hansen svarer på Holger Rasmussens brev af 11. februar om diverse tryk og litografier m.m.

1927-02-17

Johannes Larsen

Alhed Larsen

JL og flere andre i huset har været sengeliggende i flere dage med influenza. Puf har fået en flot, tam ederfugle hun, …

1927-02-19

Peter Hansen

Holger Rasmussen

Peter Hansen svarer på Holger Rasmussens brev af 11.2 om diverse litografier m.m.

1927-02-20

Johannes Larsen

Alhed Larsen

Schiøler er alvorligt ramt af en hjerneblødning, og JL er meget bekymret. Det ser ud til at lykkes for JL og Puf at bli…

1927-02-22

Johannes Larsen

Alhed Larsen

JL er bevilget et lån på 8000 kr. Han og Alhed udlejer et hus i Strandgade i Kerteminde. Arbejdet med træsnittene går p…

1927-02-22

Carl Sofus Fausø

Johannes Larsen

Carl Fausø udbeder sig svar på brev tilsendt Johannes Larsen.

1927-02-23

Johannes Larsen

Alhed Larsen

Johannes Larsen har modtaget adskillige nye bestillinger fra Kunstnersamfund mm.

1927-02-24

Johannes Larsen

Alhed Larsen

Billederne til næste udstilling er ved at være klar. JL beder Alhed Larsen aflevere en sneppe hos xylograf Hendriksen. …

1927-03-01

Carl Sofus Fausø

Johannes Larsen

Carl Fausø får omsider svar fra Johannes Larsen, der dog må skuffe ham med at male nogle bestemte motiver, da han ikke …

1927-03-15

Johannes Larsen

Achton Friis

Skipper Christian Andersen er død efter et par dages sygdom. Johannes Larsen laver træsnit.