Menu

Søgeresultater: 21

1944-1045

Johannes Larsen

Johan Larsen

Johan Larsen skal ikke betale noget. Hans bror, Andreas/Puf, vil blive sikret en tilsvarende sum.

1944-01-13

Sten Møller

Christine Swane

Man kan ikke få udført arbejdet med turistkaklerne. Flere firmaer er kontaktet. Lars Syberg også, men han svarer ikke.

1944-01-18

Johannes Larsen

Christa Knuth

Larsen undskylder, at han ikke har skrevet længe. Han snitter hver dag (træsnit) fra om morgenen, til det bliver for mø…

1944-01-25

Johanne Christine Larsen

Astrid Warberg-Goldschmidt

Grethes mand vil omsider skilles, så hun og Erik/Tinge kan blive gift. De er flyttet sammen. Ellen Sawyer er forarget. …

1944-01-28

Johannes Larsen

Christa Knuth

Johannes Larsen takker for Mariboøllet, som ikke smagte så slemt. Et par rotter har i volièren slået en masse fugle ih…

1944-02-07

Johannes Larsen

Christa Knuth

Johannes Larsen takker for brev og foto. Han skærer træsnit med motiver fra Historien om lille Mis og vil sende tryk ti…

1944-02-09

Johannes Larsen

Christa Knuth

Larsen sender en sneppe. Børnene leger i sneen.

1944-02-21

Johannes Larsen

Johan Larsen

Johannes Larsen skærer træsnit til bogen om Lille Mis. Han har ikke meget arbejdsro. Christine Swane har solgt for 500…

1944-05-01

Johannes Larsen

Johan Larsen

Johannes Larsen snitter træsnit til Historien om Lille Mis og tegner til Hans Hvass' fuglebog, men der er mange forstyr…

1944-05-03

Johannes Larsen

Christa Knuth

[Håndskrevet på kuvertens forside:] Fru Lensgrevinde Knuth Knuthenborg Bandholm. [I brevet:] Kjerteminde 3 Maj 1944. Kæ…

1944-05-10

Johannes Larsen

Christa Knuth

Andreas/Puf og Else Larsen har skældt Johannes Larsen ud for at være uhøflig, så nu meddeler han, at han gerne kommer t…

1944-05-14

Johannes Larsen

Johan Larsen

Johan/Lysse kan nu få skøde på Båxhult, og Andreas/Puf vil få ejendomme for et tilsvarende beløb. Johannes Larsen ønske…

1944-05-27

Vilhelm Larsen

Christine Swane

Fødselsdagsbrev. Tillykke med legat, fint salg og at komme på Finansloven.

1944-07-04

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Marie Larsen, Christine Swane

Else Larsen takker for de flotte gaver. Ane fik rulleskøjterne, og Jeppe arvede de gamle. Ane går til svømning. Thora o…

1944-09-16

Johannes Larsen

Johan Larsen

Til lykke til Johannes/Jonas. Johannes Larsen har købt en pointerhvalp og har nu haft den i 10 dage. En gartner rydder…

1944-09-29

Søren Jungersen, Johannes Larsen

Christa Knuth, Johannes Larsen

Brev 1: Larsen har travlt med 12 bestillingsopgaver. Tage la Cour har været på besøg og lavet kartotek over Larsens bøg…

1944-11-04

Andreas Larsen

Jens Larsen

Andreas/Puf ønsker Jens tillykke. Johannes Larsen har fået en hund af samme race som Scott, og den er ved at lære ikke…

1944-11-17

Johannes Larsen, Holger Rasmussen

Holger Rasmussen har med Johannes Larsens hjælp lavet en lille fortegnelse over diverse arbejder, der har været overvej…

1944-11-18

Johannes Larsen

Alhed Maria Møhl, Lysses datter

Johannes Larsen ønsker tillykke. Han har været i Sønderjylland og hente en hund, hvis drægtige mor han havde set på en …

1944-12-15

Johannes Larsen

Elena Larsen, Johan Larsen

Huset har været fuldt af håndværkere, fordi varmeapparatet skulle flyttes fra værkstedet til villaen. Larsen og famili…