Menu

Fynboerne

1939-10-31

Afsender

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har malet Tamdrup Kirke til en kunde og spist middag hos ham.
En kat har taget Larsens rørhøne, og han skød nogle dage efter katten.
Larsen havde glemt sin bøsse hos Brønsted og savner nu en blikrulle og en kikkert. Han spørger, om han har glemt disse ting og sin frakke på Båxhult.

Transskription

Kjerteminde 31 Octbr. 1939.

Kære Lysse og Bimse!
Tak for sidst! Ja det er snart længe siden. Jeg har været en Tur i Jylland og boet hos Dede og Minna mens jeg malede et Billede af Tamdrup Kirke til Folketingsmand Kyed. I Aftes var jeg ude paa hans Gaard paa Sletten og afleverede det. d.v.s. han hentede mig i Bil i Odense og vi fik en fin lille Middag sammen med Peter D[ulæseligt]sam, der var dækket med 5 Glas pr. Kuvert. Vores Rørhøne som efterhaanden var bleven ganske tam og gik omkring med Gæssene og Ænderne, blev forleden taget af en Kat, som derefter blev saa fræk at den jagede omkring i Haven efter Hønsene. Da den forleden Morgen sad og solede sig oppe paa Plænen kunde jeg ikke nære mig for at hente Bøssen og skyde den. A propos Bøssen saa havde jeg efterhaanden gjort mig fortrolig med at min var bleven hugget fra Vognen paa Færgen, men det er nu bleven opklaret at den var glemt hos Brønsteds og den kom i Gaar. Yderligere savnede jeg Blikrullen og Kikkerten, sidstnævnte er ogsaa hos Brønsted, men Rullen ikke. Endelig paastaar Else at jeg havde min Vinterfrakke med da vi kørte til Sverige, samt at den ikke findes her i Huset. Mon disse 2 Genstande skulde være bleven paa Båxhult. Jeg fik i Dag Brev fra Patronen med indlagt Billede fra Båxhult, det har I formodentlig ogsaa faaet. Jeg ser i Bladene her at Svenskerne har ordnet saadan at det svenske Landbrug kan faa al den Hjælp det behøver. Meget praktisk. Til Lykke! Vi har det godt allesammen og haaber det samme er Tilfældet hos Jer. Mange Hilsner fra os alle her til Jer allesammen.
Jeres JL.

Omtalte genstande

Johannes Larsen har malet et billede af Tamdrup Kirke

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Brevet er i privateje

Nej

Brevet er i privateje